Güvenlik ve Acil Yardım
0 224 757 00 09
Satılık / Kiralık
Foto Galeri
Sosyal Tesisler
Darka Spor Klübü
Güncel Çalışmalar
Aktiviteler
Önemli Telefonlar

Nöbetçi Eczane / İznik

BURSA


Yönetim Raporları

2022-2023 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu

 

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİM DENETİM RAPORU

 

Dönem  :01.07.2022 – 30.06.2023

  

Darka Tatil Köyü Yönetiminin  2022/2023 dönemine ait çalışmaları ve bununla ilgili muhasebe kayıt ve hesapları çeşitli tarihlerde tarafımızdan incelenmiş olup, görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

   1) Bütün muhasebe işlemlerinin Prosite Otomasyon Programına göre yapıldığı görülmüştür. Bütün dokümanlar incelenmiş olup, muntazam ve usullere uygun bulunmuştur.

 2) Muhasebe elemanları haftalık raporlarla:

 

- Avans ödemeleri,

 

- Kasa hareketi,

 

- Aylık raporlama ile Gelir-Gider ve Bütçe/Gerçekleşme mukayesesi,

 

konularında Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Bütün kayıt işlemleri yasal süre içinde gerçekleştirilmiştir.

 

 3) Masraflara esas teşkil eden fatura ve diğer bütün evrak üzerinde mevcut KDV miktarları dahil bütün rakamların aritmetik doğruluğu muhasebe elemanları tarafından kontrol edilmektedir. Bunlar ayrıca Yönetim Kurulundaki yetkililer vasıtası ile tetkik edilerek onaylanmış durumdadır.

 4)Tahakkuk eden SGK, muhtasar vs vergiler, bordro, avans ödemeleri zamanında yapılmıştır.

 5) 30.06.2023  itibarı ile kasa/banka mevcutları

 

  Bankalarda                               388,251,86.-TL

 

  Kasada                                         8.444,14.-TL

 

 Mevcut tutarı….......                   396.696,00. TL   

 

 şeklindedir.

 

Sonuç olarak bütün muhasebe işlemlerinin düzgün ve doğru yapıldığı saptanmıştır.

  

Saygılarımızla,      

                               

04 Temmuz 2023

 

 MUSTAFA AKYÜZ                E.BARIŞ AYBAY           UTKU SAĞDIK

  

29.07.2023 Genel Kurul Tutanağı

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI 2023-2025 DÖNEMİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ 29.07.2023   GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı (Yönetici) M.Tayfur Ekin tarafından açıldı:

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), “Bugünkü toplantının önemi, yönetim planımızla ve Toplu Yapı ile ilgili sıkıntıyı sona erdirmek. Bunun için uzun süre uğraştık. Toplu Yapı olup olmadığımız hep tartışma konusu oldu uzun müddet tapuyla uğraştık, idari yoldan bu işi çözmeye çalıştık. Son olarak   Tapu, “Yönetim planımızın 4/5 çoğunlukla onaylanması halinde biz Toplu Yapı belirtmesi şerhini tapuya işleriz” dedi. Açıklamasında bulunarak toplantıyı açtı.

 1-Gündemin 1.maddesi gereği Divan Kurulu seçimine geçildi, Başkan Tayfur Ekin tarafından önerilen kurul üyeleri arasından ,

 Divan Kurulu Başkanlığına                         Sevinç ÖZTÜRK

 Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına            Yelda UÇKAN

 Divan Kurulu Sekreterliğine                      Perran YAVUZ oy birliği ile seçildiler.

 Divan Kurulu başkanlığı, toplantı hazirun listesini  talep  etti, kendilerine teslim edilen Hazirun listesinde, asaleten katılan malik sayısı 182 vekaleten katılan malik sayısı 244 olarak belirlendi. Yönetim planı gereği toplantı yeter sayısı sağlandığı için toplantıya başlandı. Divan kurulu Başkanı, gündeme eklenmek  istenen bir konu olup olmadığını sordu ve  A-19, Fatma MAMAK dilekçesi olduğunu belirtti.

 2-Gündemin 2.maddesi gereği Divan kuruluna toplantı tutanağını kat malikleri adına imzalama yetkisi oy çokluğu  ile verildi.

 3-Gündemin 3. Maddesi gereğince, yüce Önderimiz Atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış Darkalı dostlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 Divan Başkanı, Bu genel kurul, Darka’mız için hayati önem taşıyor. Yaşadığımız birçok sorunu halledebilmemiz için ,Toplu Yapı statüsüne  geçmemiz gerekiyor. Bugün hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum dedi.

 4-Gündemin 4.maddesi gereği Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi, kat maliklerine daha önce dağıtıldığı için okunup okunmaması soruldu, oy birliği ile okunmaması kabul edildi, bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı M.Tayfur EKİN tarafından faaliyet raporu maddeleri kısaca açıklandı.

 Divan Başkanı, Mustafa Mamak’ın dilekçesini okudu.

 - Darka’da evi olmayıp dışarıdan gelen kişilerin göldeki Salı, şezlong, şemsiye, duş ve duş kabinin kullanmaları, rahatça girip çıkmaları bizi rahatsız etmekte ve güvenliğimize tehlikeye atmaktadır. Bu konuda yönetim olarak neler yapılmıştır? Neden bu kontrolsüz giriş çıkışlara engel olunamamıştır.

 -Darka sakinlerinin genel ihtiyaçlarının temini amacıyla hizmet veren marketin, gece geç saatlerde 18 yaşından küçük gençlere alkollü içecek satmaması konusunda Yönetim olarak bugüne kadar, neler yapılmıştır? Engellemek için herhangi bir uyarıda bulunulmuş mudur?

 Mehmet Buldu isimli gazeteciye beyanat veren ilgili kişinin Darka plajı ve iskelenin İznik halkına açık olduğu ve Darka yönetiminin buna karşı olmadığı ilişkin ifadesi ve görüşü söz konusu gazetecinin tarafından köşesinde yayınlanmıştır. Darka yönetiminin bu haberden bilgisi var mıdır? Yönetim uygunluk verilmediyse bu açıklama ile ilgili nasıl bir yaptırımda bulunmuştur.

  Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Sahildeki iskelenin ve malzemelerin kullanması konusu güvenlik personellerimiz uyarıyor. Gazeteci ile görüşüldü kısa bir sürede yazıları kaldırdı ama bu arada kısa bir sürede olsa bu yazının olması sorunlar doğurdu ama şu anda gördüğüm kadarıyla geçmiş haftalara göre daha iyi bir durum var.

 Marketin 18 yaşından küçüklere içki satmaması konusunda biz uyarıda bulunduk, bu konu yönetimimizden ziyade kolluk kuvvetlerinin konusu. Bizim yaptırım gücümüz yok dedi.

 5-Gündemin 5.maddesi gereğince bilanço gelir-gider tablosunun okunmasına geçildi. kat maliklerine daha önce dağıtıldığı için okunup okunmaması soruldu, oy birliği ile okunmaması kabul edildi,  Yönetim Kurulu Mali İşler Sorumlusu Yüksel ÖZAY, Bilanço ve Gelir-Gider tablosu hakkında açıklamalarda bulundu.

 6-Gündemin 6.maddesi gereği denetim Kurulu raporunun okunmasına geçildi. Yapılan teklif üzerine genel kurula okunup okunmaması soruldu, oy birliğiyle ile okunmasına gerek olmadığına karar verildi.

 7-Gündemin 7.maddesi gereği Emeklilikte yaşa takılan (EYT) için Yönetim Kurulunca yapılmak zorunda kalınan ek bütçe (işletme projesi) onaya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

 8-Gündemin 8.maddesi gereği. Faaliyet Raporu, Bilanço Gelir –Gider Tablosu, Denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylandı, ayrı ayrı oy birliğiyle  ile kabul edildi.

 Yıldır Olgaç: C-10, Bu faaliyet raporların zamanında gelmesi için gereğini rica ediyorum dedi.

 9-10. Gündemin 9 ve 10. maddesi gereği. Yönetim Kurulu dönem faaliyetleri sebebiyle ve denetim Kurulu ayrı ayrı oylama ile ibraya sunuldu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

 11-Gündemin 11. maddesi gereği. 2023-2024 dönemi bütçe önerisinin (işletme projesi) görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi, söz almak isteyenlere söz verildi.

 Yön. Kurulu Mali işler yöneticisi, Yüksel ÖZAY (İ-7),  Bütçe (işletme projesi) tablosunda açıklamalarda bulundu.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Yüklü bir tazminat davamız var bunu istinaf etmek için bir takım harçlar var Hukuk giderlerine istinaf harcını ilave ettiğimizden Hukuk Giderleri kalemi geçmiş yıllardan daha fazla tutuldu.

Hande TEKSÖZ D-21, Geçici personel 540 bin TL altında , sair personel gideri 770 bin TL bu sene geçici personel bahçıvan olarak çok fazla arkadaş aramıza katılmadı, D bölgesinde oturuyorum en kalabalık bölgeyiz maalesef personel sıkıntısı çekiyoruz. Bahçıvanlarımız sağ olsun el emeğiyle gayretle çalışıyorlar ama, Darka’mızda bahçeler hiç bu seneki kadar bakımsız olmadı. Geçici personel neden alamıyoruz? paramız mı yetmiyor? çalışmak isteyen personel mi bulamıyoruz?

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Personel bulmakta çok zorlanıyoruz , asgari ücret ile çalışacak personel bulamıyoruz.

 Hande TEKSÖZ D-21,  Önerim, yazın 4 ay ev başına 100 TL fazla verelim temiz ve bakımlı bir bahçede oturalım.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Tek sorun para değil iş beğenmiyorlar gelip iki gün çalışıp kaçıyorlar.

 Duygu TUNÇKAN H-3, Aidatlar nasıl hesaplanıyor? Kıdem tazminatı fonu çok güzel bir fikir.

Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Mevcut Yönetim Planımıza göre Personel giderleri her bağımsız bölüm sayılarına eşit dağıtılıyor. İşçi dışındaki giderlerimiz Yönetim planında gözüken m2  üzerinden hesaplanıyor.  

 Kaan GÖK İ-2, Yatırım bütçesi niye yok 40 yıllık bir site, Demirbaşlar altında 60 bin TL var ama baktığımızda tamir ve tadilatı karşılamayacak  veya yeni yatırım yapılabilecek bir bütçe değil.  Şu an bulunduğumuz spor sahasının ışıklandırması yok, gece çocuklar burada basket oynamaya çalışıyor karanlıkta niye oynuyorsun diye sordum, iskeleye  gidip içki ve sigara mı içeyim dedi.  Bunu da spor derneğine yüklemek çok haksız olacak üye sayıları yeterli değil  ve sitenin tamamımın yararlandığı bir yer. Bu ışıklandırma gibi belli başlı ciddi yatırımlar için ben en azından mevcut işletme projesinin %10 yada %20 si gibi sizlere ek yatırım bütçesi tanımayı teklif ediyorum. Mevcut işletme projesinde de yıl içindeki enflasyonel hareketlerine %20 kadar re’sen arttırılma yetkisi tanınmalı bu genel kurulda. Sair gelirlerinde maaş anlaşması niye yok.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Maaş antlaşmamız var ek gelirleri personele dağıtıyoruz. Yatırım bütçesi konusunda haklısınız. Son pandemi den bu yana oluşan enflasyonist ortamda yatırım bütçesi ayırmakta sıkıntı çektik ama haklısınız bunun önümüzdeki yıllarda yada ara bütçeler ile bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor  çünkü çok şey eskidi. Biz yolları yapmak istiyorduk çok büyük maliyet getirdiği için birde üstelik son EYT ve asgari ücret artış oranları bizi sıkıntıya soktu ama umarım önümüzdeki yıllarda telafi edilecek. Yönetim kuruluna fasıllar arasında yetki verilirse, bütçe daha dengeli bir şekilde yönetilir.

Engin HEPSEV H-13, Taslak işletme projesinde finans giderleri 100 bin TL gözüküyor. Yüksek bir rakam bankalarla konuşulabilinir. 30 gün 40 gün bekleyerek parayı çektiğiniz zaman banka ücret almıyordu zannediyorum, ödemelerde gecikme yaşandığı için mi vadesinden erken bozduruyoruz ki bu kadar finansman gideri geliyor. Aidatını zamanında ödemeyenlerin yükünü mü finanse ediyoruz.

Yön. Kurulu Mali işler yöneticisi, Yüksel ÖZAY (İ-7), Bu meblağ, aidat ödemelerinin büyük bir kısmı kredi kartından çekildiği için bankaya ödenen komisyon bedeli ve yüksekti. Bundan dolayı az komisyon alan banka ile anlaştık. Her kes aidatını bankadan ödese bu masraflar düşer.

 Sami YILMAZ C-49, Bütçe de faiz gelirleri niye düşük, bankaların fonları, vadeli mevduatlarda bunu değerlendirmek mümkün. Kıdem tazminatı fonu ayırıyoruz bir planlama çerçevesinde  1 ay, 3 ay, 6 ay gibi vadelerde faiz giderimizin tamamını karşılayacak hatta daha fazla gelir sağlayacak bir antlaşma yapabiliriz bankalarla. Birleştirmiş daireler ile ilgili bilgi verilmesini istedi.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Bizim paramız 1 ay elimizde kalmıyor çok hızlı bir sirkülasyonumuz var keşke öyle bir paramız olsa da ondan bir gelir elde edebilsek gelen para geldiği gibi gidiyor.

 Yön. Kurulu Mali işler yöneticisi, Yüksel ÖZAY (İ-7), Kıdem fonu uygulamasına geçtik ama  maalesef sürpriz ayrılanlar olduğu için o  fonda da para haliyle gitti, bütçemiz  yetmediği için sizlerden ilave fonlama istedik emeklilikte yaşa takılanlar gibi vs. 11 milyon 500 bin TL lik yıllık bütçenin 9 milyon 600 bini her ay sonu personele yapılan ödemeler tutuyor, bu nedenle para bankada tutacak kadar durmuyor.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Birleşmiş evlerde katılım, işçi ücretleri giderine bir adet olarak, diğer giderlere ise bağımsız bölümlerinin m2 oranında hesaplanan tutarın toplamı üzerinden katılır.  Son yapılan yönetim planında bu hüküm kaldırıldı böylece bu uygulama sona erecek her kes aynı şekilde katılacak.

 Seyit CİRİT İ-44, Taslak bütçede sair personel, personel giderleri ve geçici personel giderleri hususunda açıklama yapılmalı. Yüksel bey aidatların %35 artırıldığını ben öyle anladım yanlışsa lütfen düzeltin, aidat da da %90 artış görüyorum. İskelede torunum ve birkaç arkadaşına Darka’nın dışından gelen insanlar  Jelibom alırmısınız alkol de veririz diye teklifte bulunmuş. Buna nasıl çözüm getirebiliriz nasıl önlemler alabiliriz.

 Yön. Kurulu Mali işler yöneticisi, Yüksel ÖZAY (İ-7), %35 ile personel giderlerindeki Temmuz maaş artışlarını kastettim.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), İskele olayı bizim de kulağımıza geldi ama bunları anında haber alıp tepki göstermemiz gerekiyor. Üzerinden zaman geçtikten sonra sadece söylenti olarak kalıyor ve hiçbir anlamı olmuyor. Bu konu adli bir konu polisi ilgilendiren bir konu, çocuklarımızı böyle bir şeyle itham edip bir anda buraya sevk edersek ne kadar netice alırız. Yönetimin konusu olmadığı kesin, konu ailelerin konusu ve bu konuyu emniyetle görüştük bize derhal uyarıda bulunun biz gerekli, işlemi yaparız dediler. Anlık böyle bir haberdar gelirse yönetime hemen önlemini alacağız.

 Cafer ÖZALP D-81, Raporda İskele sorumluluğu niçin bizim sorumluluğumuz değil diyorsunuz? İskeleden faydalanan bir sürü arkadaşımız, çocuğumuz var, güneşleniyor buradaki kullanılan bütün malzemeler Darka’nın sorumluluğunda olması lazım.

 Av.Halil ÇAKIR, iskeledeki sorumluluk olarak hukuki ve cezai sorumluluktan söz ediyoruz, Darka’ya dışarıdan gelen bir gencin, uyarı levhası olmasına rağmen iskeleden balıklama atlayıp boynundan aşağısı komple bir  felç kalma durumu vardı onun sorumluluğunun  bizim üzerimize yüklenmemesi gerekiyor sizlerce de bu olayda Darka Tatil Köyü olarak bir sorumluluğumuz var mı ?

 Çetin BAĞÇI E-7, Çoğu malikimiz elemanların yetersizliğinden şikayet ediyor, hem güvenlik hem de bahçıvanlar için bu bütçeler şöyle hazırlanamaz mı? Toplam 11 milyon harcama gerektiriyor, totalde 10 elaman alırsak bütçe o zaman 13 milyon olacak 20 eleman alırsak 18 milyon olacak gibi yani, birden fazla seçmeli bütçe olamaz mı ? Şu andaki bütçe bu, onaylayacağız evet diyeceğiz. Herkesin söylediği şeyler var bunlar sonuçta maliyetli bu bütçenin içerisinde olmayacak . Ne zaman olacak ya ek bütçe ya da bir dahaki genel kurulda onaylanacak bu toplantının 10 gün önce yapılıp herkes isteklerini söylese bütçe ona göre çıksa yada 3 bütçe çıksa yani biz elamanların artmasını istiyoruz bu paraları da ödemeye razıyız onu onaylasak.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Biz kat mülkiyeti kanuna göre işletme projesi yapıyoruz. İşletme projesi önümüzdeki bir yıllık dönem  için yapılıyor ve bir takım varsayımlar üzerinden oluşturuyoruz, zaman zaman ülkenin şartlarına göre bir takım değişiklikler oluyor bugüne kadar fazla olmuyordu ama geçtiğimiz birkaç yıl içinde ve önümüzdeki yıllarda da yaşayacağız, büyük ihtimalle artışlar olacaktır ve bütçe yetmeyecektir. Kat mülkiyeti yasasında, seçenekli işletme bütçesi yapmak söz konusu olamıyor.  Toplanacak avans rakamını belirtmemiz ve maliklerce bilinmesi gerekli. Ondan sonra ek bütçe ve fasıllar arasında aktarmalarla düzenleme olabilir. Bazı yerlerde yapıyorlar yönetime %20 kadar artırma yetkisi veriyorlar ama bunlar da yönetimi kısıtlamadan öte gitmiyor kat mülkiyeti yasası bize ek bütçe imkanı veriyor biz de daha önceki gündem maddesinde onayladığımız gibi ek bütçeyi sizlerin onayına sunuyoruz. Bu şekilde yönetmek durumdayız. Başka türlü seçenekleri ben bilmiyorum yapan siteler varsa değerlendiririz.

 Divan Başkanı, Bizlerin farklı bütçeler biz yapıp yönetime deklare etmemiz yanlış olur.

 Çetin BAĞCI E-7, Yanlış anlama oldu ben dayatma şeklinde söylemedim. On personel ile buranın yürümediği çok belli sizlerde bütçeyi on personel üzerinden yapıyorsunuz. 20 personel olursa çok rahat olacak bütçede ona göre olacak 10 personelle devam mı edelim? 20 personel alıp rahatlayarak devam mı edelim onu söylemek istedim.

 Mehmet EMİR B-30, Yola çok yakın bir yerde oturuyorum özellikle geçeleri çok gürültü geliyor bütçede bunun giderilmesi için her hangi bir şey göremedim. Gerekirse görev verilirse Ses duvarı için araştırma yapar ve sizlere sunum yaparım ama bu konunun artık gündeme alınmasını istiyorum. Çocuk parkına istihdam edilen öğretmen bu yıl bulanamamış bu konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Çocuklarıma Yüzme dersi aldırmak istedim ancak bunda muvaffak olamadım çünkü bununla uğraşılamayacağı, yeterli zaman olmadığı, sosyal tesislerin buna izin vermediği gibi çeşitli cevap aldım bu konuda cevap verirseniz sevinirim.

 Yön. Kurulu Üyesi, Noyan BENGİSU (C-8), Ses izolasyonu konusunda daha önceki Yönetimlerimizde de  çalışma yapıldı, siz bu konuda araştırma  yapabilirim dediniz bu konuda yetkinliği bilgisi olan kişilerin yönetime destek vermesinden büyük memnuniyet duyarız ben kendi bilgimle söyleyeyim, burada gerçekten iyi bir ses bariyerinin yapılabilmesi için m2 maliyeti 50 ile 70 Eurolar civarında olan bir malzeme kullanılması gerekiyor,  bu bölgenin tamamının yapılması  söz konusu olduğu düşünüldüğünde çok büyük bir bütçe çıkıyor. Eğer sizin değerli bir katkınız olursa bunu değerlendiririz ve tekrar bir ek bütçe ile Haziruna sunarız. Ülkemizde yaşanan son ekonomik şartlardan sonra personel bulmakta çok zorluk çekiyoruz bu sebeple çocuk parkına bir eğitmen bulamadık, bu arada yıllarca hanımefendilerin sabahleyin pilates yapmak isteği var bununla ilgili bırakın Darka’ya yük olmayı, kendilerinin ücreti karşılamak üzere bir talebi oldu bunun için bile dört beş kişiyle görüştük kimse gelmedi. Maalesef iş beğenmeme gibi değil farklı iş kollarında farklı ücretler alıyorlar benim öğrendiğim kadarıyla İznik tekstil sektörünün bir takım girişimleri var bununla ilgili iş gücü istihdamı var onun için işçi bulmakta zorlanıyoruz. Yüzme derslerini profesyonel bir kişini vermesi gerekiyor bunan ilgi Halil başkan ile tekrar görüşürüz bunu hayata geçirebiliriz ama bununla ilgili yeterli talebin oluşması lazım iki kişi üç kişi ile pek yapılabilecek bir şey değil saatleri çok önemli Sosyal tesisleri kullanan üyeler belli bir saatten sonra orada çocuk seslerin dolayı rahatsızlık duydukları belirterek sosyal tesis yönetimine bu sefer tersine bir şikayet oluşuyor. Çok iyi bir tenis hocamız var ilgilenen çocuklarımız varsa genç veya her yaştaki Darka’lılara tenis hocamız hizmet vermektedir.

 Divan Başkanı,

 –Oylamaya geçildi. 2023-2024 dönemi bütçe önerisi (işletme projesi) ve aidat miktarları toplantıya faaliyet raporunda sunulduğu şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. (Ekte yer almaktadır)

 Ayfer EMECAN i-61, Aidatların m2 göre hesaplanma şeklini anlamıyorum. EYT için ekstra bir para toplanıyor niye herkes aynı oranda katılıyor?

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), İşçi ücretleri eşit olarak paylaştırılıyor onun dışında kalan giderler m2 üzerinden hesaplanıyor. EYT tazminatları işçi gideri olduğu için herkese eşit olarak paylaştırıyor.

 Suat SAROL B-46, Taslak bütçenin görüşülmesi 13.cü maddeden sonra görüşülmesi gerekli çünkü bütçenin yaklaşık %83 tekabül eden personel giderlerinin eşit şekilde dağıtılması mantığını yönetimden öğrenmek istiyorum.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Kat mülkiyeti kanununa göre bu şekilde paylaşım yapılıyor.

 Suat SAROL B-46, Kat mülkiyeti kanununda diyor ki Kat malikleri aralarında antlaşma sağlamazsa bu uygulanır.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Yönetim planımız kat mülkiyeti kanuna paralel düzenlenmiş yönetim planı. Dolayısıyla yönetim planında hüküm var.  Bizim malikler arası sözleşmemiz yönetim planı.

Suat SAROL B-46, Şunu diyorsanız Personel kat maliklerine eşit olarak hizmet veriyor  ben birleşik ev sahibiyim ben aldığım zaman öyleydi benden öncekilerde öyleydi ama ben bir ev için güvenlik hizmeti alıyorum, bir ev için çöp hizmet veriyorum o zaman başka türlü değerlendirmenin mantığını anlamıyorum.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Emlak vergisini nasıl ödüyorsunuz?

 Suat SAROL B-46, emlak vergisini belediyeye ödüyorum tartıştığımız konu personelimiz belediyeden maaş almıyor bizim tartıştığımız konu bizim personelin giderleri, karşılıkta evet emlak vergisini iki tane ödüyorum.

 Divan Başkanı, Suat bey ayrıca tapuda da iki ayrı bağımsız bölüm gözüküyorsunuz dedi.

 Yarış GÖNENLİ H-14, Tapuda böyle bir işlenmiş yönetim planı yok. Kat mülkiyetinden bahsediyorlar sonra iki evi olandan yok bir buçuk, yarım ,böyle bir şey yok.

 Divan Başkanı; Konuşmalar üzerine 2023-2024 dönemi bütçe önerisi (İşletme projesi) ve aidat miktarları toplantıya faaliyet raporunun ekindeki bütçe (işletme projesi) nin kabulünü tekrar oya sundu 2023-2024 bütçesi ve aidatları sunulduğu şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. (Ekte yer almaktadır)

 12- Gündemin 12 maddesi gereğince yapılan oylamada, Yönetim Kurulu’na işletme bütçesi gider fasılları arasında aktarma yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kıdem tazminatı fonuna dokunulmaması onaya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

 13- Gündemin 13 maddesi, Divan başkanı Sevinç Öztürk,

 Toplu Yapı Yönetim Planında değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenen ve maliklere dağıtılan “Darka Toplu Yapı Yönetim Planı” görüşülmesi ve kabulünün oylanması; kabulü halinde tapuda işlemler için yetkilendirme yapılması. Hususunu görüşmeye açtı.

 Divan Başkanı; “planlarda küçük küçük değişiklikler olur ,yani Suat bey’in bahsettiği konular gibi konular değerlendirilecektir. Bu konular kendi aramızda değiştirilebilinir. Tapu dairesindeki işlemler için vereceğimiz yetki, bizlere sunulan Darka Toplu Yapı Sitesi Yönetim Planının kabulü Darka’mızın geleceği için hayati önem arz etmektedir. 13. madde için söz almak isteyen var mı?

 İlker YASİN İ-56, 2008 yılından beri cari olan ve biraz evvel bizim için hayati önem arz eden yeni uygulama sanırım  bu toplantıda çıkacak . Darka’nın on beş yıldan  beri yönetildiği bu ucube eski ve hiçbir sorunu çözmeyen, sürekli haksızlık sürekli hukuksuzluk yaratan sorunlarını buradaki Hazirundan çıkacak onay ve buraya katılan kat malikleri ve de onlara verilen vekaletlerle birlikte sorun çözülecek diye düşünüyoruz. Ama bence değişen hiçbir şey olmayacak bu benim görüşüm. Bunu tabi ki siz hayati, dönüm noktası, viraj, istikbal dediniz ama tam on beş seneden beri bizi yönetenler çözüm bulamadı ve buraya getirilen toplu yapı yönetimi sonrası ne değişecek mesela şunu söyleyebilir miyiz bütün haziruna, artık bu kapıdan giriş bizim olacak, kıyılarımızı kontrol altına alacağız,  bunları siz söylediniz , ne  zaman, Toplu yapının tescilinden sonra bunları siz söylediniz. Bu yönetimlerin 15 yılı kötü geçti, öyle yada böyle emeklerinden ötürü her kese teşekkürler ama bundan sonra ne olacak, mesela  bizim iskelemiz veya bu yolları yıllar önce hatırlayacaksınız biz bir ara İznik belediyesinden kiralamak üzere antlaşma yapma cabası içindeydik ama akamete uğradı sonuç alınmadı, eğer bugün keşke o gün o yolları biz kiralayabilseydik yada satın alabilseydik düşüncesini hala koruyanlar, benim gibi umarım  vardır. Bundan sonra yeni çıkacak olan tescil yapıldıktan sonra yeni uygulamanın  nasıl yapılacağı, neler vaat edileceği bize hangi refahı, neleri getireceğini buradaki  herkesin bilmesi lazım. Ne değişecek bizim hayatımızda  bundan sonra ?

 Divan Başkanı, On beş yıldaki yönetimler içinde siz de çok çaba sarf ettiniz, ucube yönetimler diye kötülemeyin lütfen, hem Spor derneğinde hem Darka yönetiminde ve hem de Sosyal Tesisler yönetimlerinde  görev aldınız. Hepimiz gibi bir  Darka’lı olarak,  sizde bir hayli emek sarf ettiniz kötü çalışan ucube yönetimler diyerek hem yönetimdeki arkadaşlarımıza hem kendinize  haksızlık yapmış oluyorsunuz dedi.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Bizim hukuku statümüz boşlukta, kat mülkiyetimiz var yani bizim burada her parselin kendi içinde kurulmuş kat mülkiyeti var zaten evvelce de vardı Darka ilk kurulduğundan beri kat mülkiyeti mevcut bunların arasında bir bağlantı yok ilk Toplu Yapı Yönetim Planı 2008 yılında kabul edildikten sonra bu bağlantıyı kurabilecek bir düzenleme getirdi Toplu yapıyla ilgili yasalar. O dönemdeki yönetimler bu konuda bir caba içinde girdiler şu andaki konuşmuş olduğumuz eski yönetim planı üzerinden tapuya Toplu yapıya gitmek üzere müracaat ettiler ancak tapunun yapmış olduğu hatalı bir işlem bu güne kadar gelen bu sorunların başlangıcı oldu yani eski yönetim planı belki Toplu Yapı değişikliği talebi şeklinde tapuda belirtilseydi (Toplu Yapı olarak şerh olunmuş olsaydı) bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık . Dolayısıyla bugün burada biraraya geldik. Tapu idaresi, sizin de bir yönetim planınız var kat mülkiyeti kanuna göre yazılmış bir yönetim planı tapuda böyle kayıtlı bu ancak siz bunu  bugün 4/5 ile değiştirebilirsiniz ve Toplu yapıyı tesis edebilirsiniz dediği için biz bu Yönetim planını huzura getirdik. Biz bunu yapmalıyız ki Toplu yapıya geçelim. Toplu yapı neyi değiştirecek? Toplu Yapı, buradaki bir birlerinden bağımsız küçük küçük parsellerin veya adaların   bir birinden  bağımsız olmaktan ziyade bir birine bağlantılı kılan ve hukuksal olarak ta belli imkanları sağlayan bir yapı. Örneğin Bu güne kadar biz aidat toplamakta sıkıntı yaşamadık. Yönetim planı aslında malikler arası bir sözleşme tapuya şerh edilmiş. Her ev alan malik bu sözleşmeyi kabul etmiş oluyor. Ayrıca, Birleşik evler konusu her sene önümüze gelen bir konuydu bunu vesile olarak kullandık bu birleşik evleri yönetim planından çıkardık. Toplu yapıya geçtikten sonra bütün alanımızın kontrolünü sağlamaya çalışacağız bu güne kadar mümkün olduğunca yapmaya çalıştık fakat önüne gelen kapıdan geçebiliyor, hiçbir şekilde hesap vermiyor kafa tutuyor… Burası İznik’in bir mahallesi  yollar da İznik belediyesinin. Bu yolları almak için  maalesef mevzuat buna da müsaade etmedi bunu konuyla da uğraştık. Yollar belediye terk edilmiş ve kamu malı haline  geldiğinden hiçbir belediye başkanı o sorumluluğu almak istemiyor. Yeni Yönetim planı ile kendi   kontrolümüzü sağlamak amacındayız. Parsellerimize bile girmek isteyenler oluyor burada bizim mülkiyet hakkımıza tecavüz ediliyor bunların önüne geçebilmek ancak bu şekilde mümkün her seferinde kolluk kuvvetini çağırıp buradan çıkarmak durumunda değiliz bizim kendi güvenlik birimimiz bunu yapmaya muktedir olmalı ama bugünkü şartlar altında birisi sizin bahçenize geldiği zaman size kafa tutuyor burası İznik in mahallesi diyor, birileri de kalkıyor burası İznik mahallesi dir isteyen isteği gibi girer çıkar yazınca burası tamamen yol geçen hanına dönüyor. Bizim bütün yapmak istediğimiz bu başı boşluğu ortadan kaldırmak. Bir arkadaşımız bahsetti  iskelede jelibom dağıtıyorlar diye buna nasıl müdahil olacaksınız hiçbir yetkiniz yok sıfatınız yok , yeni uygulamada güvenlik görevlisi uyaracak yeri gelirse kolluk kuvvetine haber verecek gerekli görevini yapmak zorunda ama  onun dışında benim bölgemin dışında kalıyor ben sadece parseller sorumluyum yollardan vs. değil dolayısıyla bunların hepsini kontrol altına alabilecek bir yönetim şekli diye düşündüğümüz için Toplu yapıya geçmeye çalıyoruz takdir Hazirun’undur.

 Suat SAROL B-44, Yeni yapılan taslak planda birleşmiş evler dışında yeni bir değişiklik var mı?

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Bir tane örnek vereyim Tebligat kurallarında değişiklik yaptık. İkincisi de bakım ve onarım

 Divan Başkanı, Semih UYGUN dilekçesi,

 Evlerin içinde veya dışında proje dışı tamiratlar yapılmıştır cümlesinde tarih bariz olarak belirtilmeli, orada tarih belirtilmemiş hangi tarihten itibaren i, yeni yönetmelikten önce mi sonra mı?

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Kat mülkiyeti kurulduğundan itibaren zaten buradaki Darka’nın muhafazasını biz esas alıyoruz. Eskiden yapılmış olanlar için de bu geçerli yani yönetimden izin alınmadan yapılmış yerler içinde, ama bunun içinde başka bir imkan getirdik bir yönerge hazırlayarak örneğin mesela cam kapatmaları, bu katlanır cam kapatmaları da bugün için kat mülkiyeti kanuna aykırı olmakla birlikte yönetim iznine ve onayına bıraktık bu işi… Hatta bu konuda Darka’da yapılmak istenenlere örnek olarak İlker bey’in evini gösterebiliriz. Tek tip yapılması istiyoruz Darka’ya yakışır bir şekilde yapılmasını istiyoruz.

 Divan Başkanı, Balkon kapatmaları belli bir sürede açılıp kapanacak şekilde yapılmıştır ve binanın hiçbir tarafına ek bir şey yapmadan yapılmaya çalışılmıştır. Darka’nın genelini bozacak bir şey varsa müdahale edilir.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20),  Arka bahçelerini kapatanlara müdahale edilecektir.

 Kaan GÖK İ-2, Öncelikle benim sorum öneri olarak değil oylamanın olumlu ve olumsuz oy kullanan şeklinde usulüne uygun bir şekilde yapılması istiyorum çünkü ben olumsuz oy kullanacağım yönetim planı konusunda. Bunun gerekçesini ve muhalefet şehrinde tutanakta geçmesini talep ediyorum bildiğiniz üzere yönetim planı bir sözleşmedir burada bulunan kat maliklerinin birbirlerine karşı  hükümlülüklerini ve sorumlulukları zapt altına alan metinlerdir. Biz bunları onaylayarak ve imzalayarak bir taahhüt altına giriyoruz ben hangi taahhüt altına girdiğimi bilmiyorum. Yönetim planı gelmedi bize geldiğini bilmiyorum. Mali bütçeler dün akşam üstü geldi. Ben olumsuz oy kullanıyorum.

 Yarış GÖNENLİ H-14, Bundan önceki 2008 yılındaki yönetim planında yan yana üstü üste gibi saçmalıklar var bütün oturanlar nedir nasıl olur kat mülkiyetine uyar mı uymaz mı çünkü niye okumamışlar. Kaan çok haklı böyle bir yapı planı yapılırken bunun okunmaması olmaz. Okunmayınca ileride çıkacak pürüzlerde her kes birbirine sorular soruyor bu nasıl oluyor. Her parsel kendi arasında bunu tartışılacak belki ekler yapılacak bizim parsele sorulmadı. Her parsel kendi arasında bir kere böyle bir yapı planın onaylanması için karar alması lazım bunun bazı hukuksal şeyleri olur yarın göreceksiniz bu eğer geçerse zaten bir iki kişi itiraz ettiği zaman bu büyük ihtimal bozulacaktır. Benim tavsiyem kendi aralarında otursunlar bunu bir okusunlar neler istiyorlarsa buna belki daha fazla ekler yapılabilir  ve doğru dürüst her kesin kabul edeceği parsel başına bir yönetim planı çıkarılsın.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20), Yarış beyin söylediği güzel şeyler ama pratikte maalesef uygulanabilirliği biraz zor 4/5 çoğunluk istenen bir yerde bunu temin edebilmek her halde bize yedi sekiz sene kaybettirir. Zaten her parsel aynı tek bir yönetim planına uymak zorunda ayrı ayrı olmaz Toplu Yapıda…

 Erdal BAYKARA H-18,Toplu yapı düzenleme imkanını baltalamayalım bu imkanı hemen kullanalım. Derhal oylamaya geçilmesini istiyorum.

 Burak KINAY B-49, Site sakinin dört beş tane misafiri adı altında gelip, iskelede arkadaşımı sıkıştırıp dört beş kişinin tekme tokat dövdüğü bir olayı yaşadık. Yeni plan, Darka’ya giriş çıkışlarda bir kimlik sorma  bir kayıt oluşturma imkanı verecekse bu benim çan güvenliğim için önemli, burada kimsenin hayır deme hakkı yok, üç beş kuruş az aidat vermek için de lütfen böyle bir şeye girmeyelim ,bu evlerin piyasa değer çok arttı eğer bu sitenin dokusunu koruyamazsak  bu evler değerlerini kaybedecek. Daha fazla personel alınması gerekiyorsa da alalım.

 Yön. Kurulu Başkanı Tayfur EKİN (i-20) Güvenlik kapıdan girişleri kontrollü olarak ve kimliğini not ederek bırakacak.

 Divan Başkanı,

 Toplu Yapı Yönetim Planında değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenen “Darka Toplu Yapı Yönetim Planı” görüşülmesi ve kabulünün oylanması; kabulü halinde tapuda işlemler için yetkilendirme yapılmasını oya sundu.

 Önce kabul etmeyenler soruldu…

 Kabul etmeyenler, Semih UYGUN ve Kaan GÖK.

 Kabul edenler, iki red oyuna karşılık 424 kabul oyu çoğunluğuyla maliklere sunulan “Darka Toplu Yapı Yönetim Planı” nın kabul edilmiş olduğu görüldü. (Parsel genel kurulları tutanaklarında yazılı temsilciler tapuda yetkili olacaklardır.)

 Oylamayı takiben söz alan

 Osman HEPGÜL D-4, Darka lehine olan böyle bir yönetim planının bir kişi olsa kabul etmemesini  Darka‘lı olarak kabul etmiyorum. Ev alınması ve kiralanması iki Darka’lı sakinin referansı ile yürüyordu yönetime böyle bir önerim var.  Kiralama ve satışlar, emlak siteleri ve emlakçı  üzerinden değil, yönetim ofisi üzerinden koordine edilmeli. Mimarı ve fiziki yapısının bozulmaması için Yönetim planında maddemiz var mimarı yapı bozulursa bu ihtar edilir ve düzeltilmese  kat maliki tarafından reysen düzeltilir diye madde var. Girişteki ticarethaneler orada emlak ofisi açılmış durumda yarın oraya nalbur dükkânı açıyorum dese açılacak mı? Bu tarz şeyleri biraz kısıtlanması gerekli.

 Divan Başkanı, Airbnb kiralamalarını kesinlikle engellemeliyiz.

 14-15.  Divan Başkanı Gündemin 14. ve 15 Maddesini birlikte görüşülmeye açtı. Gündemin bu iki maddesi gereği Darka Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimine birlikte geçildi.

 Divan Başkanı, Sevinç ÖZTÜRK Hazirun listesini talep etti, kendilerine teslim edilen listede Asaleten 182 Vekaleten katılan malik sayısı 244 olarak belirlendi.

 Divan Başkanı, 2023-2025 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için aday var mı diye sordu.

 Seyit CİRİT İ-44, İ bölgesinden Yönetim kurulunda yer almak istediğini belirtti.

 Divan Başkanı, Seyit CİRİTİ İ-41 sizi danışma kuruluna öneriyoruz.

 Osman HEPGÜL D-4, Bölge sorumlularının gençlerden olmasını öneriyorum.

 Tayfur EKİN İ-20, Yönetim ve Denetim kuruluna  aday listeyi açıkladı.

 Divan Başkanı, Listeyi oylamaya sundu ,Yönetim kurulu ve Denetim kurulu ayrı ayrı  oylandı ve oy  birliyle  seçildi. Liste ek’tedir.

 16-Gündemin 16. Maddesi gereği - dilek ve temenniler maddesine geçildi,

 Yıldır OLGAÇ C-10, İskele merdivenlerinden  göle inince bulunan taşların temizlenmesi istiyoruz.

 Tülay KULAÇ B-11, Duvar kenarındaki dairelerin gece uykusu yoldan dolayı hiç kalkmadı. Bu konu ile geçen sene ilettiğim ilgi Çevre Şehircilik Bakanlığı normal tali yoldan  çıkıp ana yol olan kamyonların, otobüslerin ve büyük araçların geçtiği yol kenarındaki sitelere ses paneli yaptığını basında açıkladığı geçen günlerde Şehircilik bakanlığının büyük bir sitede bu ses panelini başarıyla yaptığının duydum ama TV de duyduğum için tespit yok. Geçen senede bununla bakanlığın ilgilendiğini ilettim am yönetim tarafından sözlü  iletildi .Bu konunun kaymakamlık ve belediye ile ilgisinin olmadığını bu nedenle hiçbir şey yapamıyorlar dendi. Tekrardan para toplamaktan bahsettiğiniz biz duvar kenarı sakinleri olarak hem duvarın yapılması hem de ses paneli yapılması ile ilgili ödemelerimizi yaptık niye ikinci bir para talep edeceksiniz.

 

Tayfur EKİN İ-20, Çevre bakanlığı ile bu konuyu görüştük şehirler arası yollar deniyor sizin için orası şehir içi yol olarak gözüküyor bunun için bir şey yapamıyoruz diyorlar. Şahsi olarak bu yolda hız yapıldığına dair Cimer’e şikayette bulunun.

 Mehmet EMİR B-30, Çevre ve şehircilik bakanlığına yazılı müracaatta bulunalım cevabına öğrenelim. Burası çevre yolu.

 Suat SAROL B-44, Darka’nın içinde de hız yapılıyor buna dikkat edelim.

 Sami YILAZ C-49, Duvar meselesi gündeme geldiği zaman para toplandı ses yalıtım bunun içindeydi, fakat çok pahalı olacak  biz kara yollarıyla görüşüyoruz kara yolları duvarı yapacak bizde ağaçlandırma yapacağız dediniz. Kara yolları duvarı yapan ise niye kara yolları ile temasa geçip, bu duvarı yaptınız ama kamyonlar, otobüsler, bütün trafik buradan geçiyor bu ses yalıtımı da yapmalıydınız şimdi de kara yolları ile gündeme getirebilir miyiz. Kara yolları bunu çözmüyor ise kara yollarına veya çevre bakanlığına dava açabilir miyiz. Trafik kim kontrol ediyorsa her yere görüntülü trafik cezası kesecek mekanizmayı kursalar hız azalır. C bölgesi biraz mahrumiyet bölgesi sizlerden C bölgesinin  mahrumiyet bölgesi olduğuna yönelik düşüncemizi silmenizi rica ediyorum.

 Erdal BAYKARA H-18, Market gazete satışını durdurdu bununla ilgili dilekçe verdik.

 Tayfur EKİN İ-20, Gazete getirme işini yönetim olarak temin edeceğiz.

 Ulviye ÖNER  D-105, Futbol sahasındaki tribünleri sabah gördüğüm zaman utanıyorum çocuklarımıza temizlik konusunda eğitim verilmeli , aileleri bu konuda uyarıyorum.

 Eylül ÖNER H-23, Haberleşme eksikliğimiz var. Sosyal ağları daha etkin kullanabiliriz.

 Ela TANACAN D-90, Airbnb  güvenlik açısından çok tehlikeli buluyorum. Gençlerden bir tanesi marketten bira aldırmış oğluma, markette bira vermemeli ve oğlum Ali de almamalı kendisini uyardım. İskele olanlardan korkuyoruz.  

 Azra ORHONLU D-37, Sahipsiz kedi ve köpeklerden şikâyetçiyim çok fazla var.

 Ekmel ÇİZMECİOĞLU D-6, Arka tarafta A göleti çevresinde Saat 22:00’den sonra çok fazla gürültü oluyor yönetimi aradım oradaki görevliler ilgilendiler. Bu konuda bir hatırlatma yapsak.  Birde düğün yeri açılmış dendi bana. 

 Müge ERKAN A-28, Çocuk parkında çocuklar müzik çalıp şarkı söylüyorlar A bölgesinde oturduğum için biliyorum yani bu müzik konutlardan çoğunlukla gelmiyor.

 Osman HEPGÜL D-4, Gençler ne yapsın, Sosyal tesislerde disko vardı oda çalışmaz oldu. Yukarıda barın yanında toplanmaları çok başka.

 Perinaz KAÇAR B-47, Gençlerin 24.00 kadar eğlenme faaliyetleri olabilir. Sahipsiz Kedi ve köpeklerden şikayetçiyim. Bursa yolundan gelen ses hakkında evler kendi içinde çözüm bulabilir.

 Yüksel BİLGEN D-22, İskele merdivenleri çok dik zorlanıyoruz.

 Yurdanur ATLIOPLU D-36, Kiraya verenler Sosyal tesislere kullanmak hakkını veriyor mu? Öğretim üyesi olduğum için kendi talebelerimden küçük çocukları meşgul edecek bir çocuk gelişim mezunu birisini bulmaya yardımcı olacağım.

 Necati SOLAR M-2, Yeşil alanların ticari olarak kullanılmayacağı ile ilgili bir uygulamamız var. Yönetim bize sormadan bir bölme yapmış dört haneye 15 m2 bir yelin alan  vermiş. Ben kendim için ama ileride bu yeşil alanın markete mülkiyet hakkı doğar mı ben bu ayrılan bölümün kaldırılmasını istiyorum.

 Tayfur EKİN İ-20, Yeşil alan hakkında birkaç kere uyardık biliyorsunuz.  Orası ana bir hak kazandırmaz biz onu her zaman kazandırma hakkımız var.

 Oya AZAPOĞLU D-44, Sahildeki soyunma kabinlerini, duşları ve salı Darka’lı olmayanlar kullanıyor. Sosyal tesislerin wc sini dışarıdan kullanıyorlar. Darka’dan olmayanlara karşı taraf ta otopark gösterebilir miyiz. Yeni kim kimdir basılacak mı? 

 Divan Başkanı, Kiralar ve Satın almalar yönetim üzerinden olmalı. Dışarıdan gelenlere karşı Toplu yapıya girdiğimiz zaman bazı yaptırımlarımız olacak.

 Tayfur EKİN İ-20, Sayın başkan bu yarından itibaren olmayacak tescil işidir bu zaman alacak bizim için bir süreçtir bu, hanımefendinin taleplerinin  %90 yerine gelmiş olacak.

 Nilgün GÖMÜÇ F-16,  Ergin ,Yönetimin gösterdiği yere barbekü yapılması yönünde bir proje başlattı acaba bunu devam ettirebilir miyiz çünkü herkes barbeküm yok ben napayım mangal yakıyorum diyor.

 Tayfur EKİN İ-20, Barbekü başvurusu olduğunda değerleniyoruz. Mangal yakanları güvenlik uyarıyor.

 Nejat AKSOY B-19, evcil hayvanlarımızı  özellikle gece 12 den sabah 9 kadar balkonlarda ve bahçelerde bırakmamalıyız.

 Halil EMECAN D-71, Kurumlar arası iş birliğinin ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hem kendim hem de yönetim kurulumuz adına önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum Tayfur başkan yaptığı görev ve geçirmiş olduğu süre zarfındaki hizmetleri dolayısıyla ben şahsım adıma ve Sosyal tesisler adına çok teşekkür ediyorum sağlıklar diliyorum. Noyan başkanıma da şimdiden hayırlı olsun diyorum İş birliğimizin ve dayanışmamızın eksilmeden devam edeceğine inanıyorum.

 Divan Başkanı, Toplantıya katılan  Darkadaşlık bağı ile kenetlenen sizlere( Haziruna) Divan kurulu olarak teşekkür ederiz. Bizim için gönüllük esasına göre görev yapan yönetim kuruluna ve denetim kuruluna teşekkür ediyoruz.

 - Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan Başkanı Sevinç ÖZTÜRK,  kat maliklerine teşekkür ederek, Genel Kurul toplantısını kapattı. 29.07.2023

                                                   ASLI İMZALIDIR

 Divan Kurulu Başkanı               Divan Başkan Yardımcısı                      Divan Kurulu Sekreteri       

 

     Sevinç ÖZTÜRK                     Yelda UÇKAN                                    Perran YAVUZ

 

2023-2024 Dönemi Faaliyet Raporu

2022 – 2023 DÖNEMİ

 

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 2021 Temmuz ayında göreve seçilmiş olan “Toplu Yapı Yönetim Kurulumuz’un” denetim ve gözetiminde geçen bir yıl içinde DARKA’da yapılmış olan çalışmaları özet halinde bilgilerinize sunmaktayız.

 GÜVENLİK:

 Kendi özel güvenlik birimimiz, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası ve buna bağlı mevzuat gereği, kendisine tevdi edilmiş görevlerini ortalama 13 personel ile yürütmektedir.

 Güvenlik birimimiz, güvenlik hizmetlerimizi ve koruma planını Bursa Valiliği Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne onaylatarak söz konusu yasanın gerektirdiği her türlü resmi yazışma ve evrak takibini de gerçekleştirmektedir.

 Özel Güvenlik Yasası gereği yılda bir defa yenilenmesi gereken “Koruma Planı” hazırlanarak Bursa Valiliği Özel Güvenlik Müdürlüğü’ne teslim edilmiş ve olur onayı alınmıştır.

 Güvenlik kamera sistemimiz 32 kamera (gece görüşlü) ile kontrol edilmektedir. Darka’nın tüm sınırları ve ana arterler kamera ile kontrol altındadır.

 Özel güvenlik personelimizin donanımını arttırmak hedefi ile sezon öncesi yangın, ilkyardım, halkla ilişkiler ve genel konularda eğitimleri tamamlanmıştır.

 SİSTEM BAKIMLARI VE ALIMLAR:

 ·         Paratonerlerin periyodik bakımları yapılmıştır.

 ·         Göl seviyesi alçak olmasından dolayı iskelenin etrafına halattan korkuluk yapılmıştır.

 ·         Güvenlik turlarında kullanılan devriye tur kontrol sistemi yenilenmiştir.

 ·         Güvenlik biriminin kullandığı 2 adet telsizin bataryaları yenilenmiş ve bakımları yaptırılmıştır.

 ·         Sahra tipi yangın dolaplarının içindeki 5 adet bez hortum yenilenmiştir.

 ·         Şehir şebeke suyunu depoladığımız ve gerektiğinde Darka’nın kullanıma sunduğumuz su depomuzun temizliği ile yıllık periyodik motor ve pompa bakımları yapılmıştır.

 ·         Tüm bahçelerin sulanmasında kullandığımız ve iç göletlere bastığımız sulama suyu sistemini çalıştıran muhtelif güçteki motorların yıllık periyodik bakımları yapılarak sezonda problem yaşanmaması amaçlanmıştır. Bir adet dalgıç pompa ve 1 adet pis su pompası yenilenmiştir.

 UÇKUN, KEMİRGEN VE KENE MÜCADELESİ:

 Darka’mızın bitki dokusu, toprak yapısı ve sulu alanların çokluğu sebebiyle, her yıl sivrisinek, karasinek ve her tür uçkun ve fare – sıçan gibi kemirgenler ile etkili bir şekilde mücadele etmek gerekmektedir. Kırandere, sınırımızdaki tahliye kanalı, iç göletler, karşımızdaki yarısı bataklık Üyecek çayırı, Darka’mızın zararlı uçan haşereler tarafından istila edilmesine sebep olmaktadır.

 Tüm bu mücadeleler esnasında insan sağlığına zararlı etkisi olmayan, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ürünler kullanılmaktadır.

 ·         Sivrisinek için Nisan – Mayıs – Haziran aylarını kapsayacak şekilde, sinekler daha larva iken ilaçlama başlatılmıştır ve uygulanmıştır.

 ·         Sivrisinek ve karasinek için zorlukla temin edilebilen insan sağlığına etkisi olmayan kimyasallar ile Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çim alanlara, çöp kutuları, sinek oluşturabilecek su birikintileri, foseptik çukurlarına vb. yerler ilaçlama yapmaya devam etmekteyiz.

 ·         Fare – sıçan ve diğer kemirgenler için 12 ay boyunca, her ay periyodik istasyon kontrolü yapılmakta ve mücadele sürdürülmektedir.

 ·         Kene ve sebep olduğu Kırım – Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedeniyle, olası kene hareketine karşı ilaçlama mücadelesi yapılmıştır. 

 ·         Sürüngen mücadelesi yapılmıştır.

 DİĞER HİZMET VE ÇALIŞMALAR:

 ·         Sulama motorlarının ve panoların kapaklarının bakımı ve boyası yapılmıştır.

 ·         Çöp ve el arabalarının bakımları yapılmıştır.

 ·         Oturma banklarının bakım ve onarımı yapılmıştır.

 ·         Tüm bordürlerin bakımları ve badanası yapılmıştır.

 ·         Bisiklet rampalarının tamamı onarılmış ve boyamaları yapılmıştır.

 ·         Göle giriş rampaları, kum alanda bulunan ahşap yürüme yolları onarılmıştır.

 ·         Soyunma kabinleri bakımı ve boyaları yapılmıştır.

 ·         Otoparklardaki araç nizamını sağlamada yardımcı olan çizgiler yenilenmiştir.

 ·         Futbol sahasının zemini tesviye edilip çimlenme çalışması yapılmıştır.

 ·         Sahil boyunca şemsiye, soyunma kabini ve duşların sadece Darka sakinlerinin kullanımına ait olduğunu belirten tabelalar konmuştur.

   MALİ TABLOLAR, AİDAT TAHSİLATI ve DİĞER GELİRLER:

 2022-2023 hesap dönemimizde, ortak giderlere katılım payı olarak topladığımız aidatların tahsilat oranı %98’dir. Aidatlarını zamanında ödeyen Bağımsız bölüm maliklerimizin bu konuda göstermiş oldukları duyarlılığa teşekkür ederiz.

 Bu ödemelerin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir. Maliklerimizin büyük çoğunluğunun gösterdiği bu özeni göstermeyen maliklerimizin varlığı ise ödemelerimizde, özellikle personel ödemeleri ve sabit giderlerimizin ödenmesi konusunda sıkıntıya neden olmakta ve finansman maliyetimizin yükselmesine yol açmaktadır.

 Yönetimimiz, çalışan aylıklarında gecikme olmaması, ücret ödemelerinin zamanında yapılması prensibinden hareketle, nakit tahsilatlarda gecikme olan aylarda kredi kartı tahsilatlarını vadelerinden önce yapılması zorunluluğu karşısında banka masrafı ödemek zorunda kalmaktadır.

 19.04.2023 tarihli duyurumuzda paylaştığımız gibi 3 Mart 2023 tarih ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun ile SSK’lıların emekli olabilmesi için yaş şartının kaldırılmış olması sonucu 10 personelimiz bu kapsama girmiş olduğundan kıdem tazminatına hak kazanmıştır. 2022 Temmuz ayında yapılan bütçemizde bu husus öngörülmediğinden aidatlar da buna göre hesap edilmişti. Bu sebepten dolayı ek işletme projesi yapılarak bağımsız bölüm başına 3.440.-TL ek avans toplanmaktadır. Bu şekilde 1.647.760.-TL ek avans bütçesi yapılmış ve onayınıza sunulmuştur.

 Ayrıca 2022-2023 bütçesinden Güvenlik ve Bahçe personeline emekliye ayrılan ve işten ayrılanlara 626.658.-TL kıdem tazminatı ödemesi de yapılmıştır.

 PERSONEL:

 Personel kadromuz; ofis personelimiz 3, bahçe personelimiz 9, teknik personelimiz 2, güvenlik personelimiz 13, hizmetli 1, traktör şoförü 1 olmak üzere toplam kadrolu personel sayımız 29’dur.

 2022 yaz sezonu için bahçelere 6 geçici personel istihdam edilmiştir.

 Güvenlik personelinden 1 kişi emekliye ayrılmıştır. Yerine bir kişi istihdam edilmiştir.

 Bahçe personelinden bir kişi emekliye ayrılmış, ayrıca iki personelimizde işten ayrılmıştır.  Yerlerine iki kişi istihdam edilmiştir.

 Tüm personelimiz temel iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almış olup, İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği prosedürleri titizlikle takip edilmekte ve uygulanmaktadır.

 SOSYAL ve SPORTİF AKTİVİTELER:

 2022-2023 dönemi yoğun geçen sezon aylarında yetişkinlerimize ve çocuklarımıza yönelik sportif ve sosyal faaliyetler için yönetimimiz geçici personel istihdam etmiştir;

 ·         Spor öğretmeni Şahin KARAMAN gençlerimize yönelik, futbol, basketbol, voleybol, su jimnastiği vb. spor çalışmalarını başarı ile yönetmiştir.

 ·         Çocuk kulübümüz faaliyetlerini, çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu Ebrar KAÇMAZ gözetiminde, 3-8 yaş arası çocuklarımıza yönelik el işi, boyama, resim yapma vb. şeklinde gerçekleştirmişler; sezon sonunda düzenledikleri sergiyle çocuklarımızın eserlerini tüm Darka’lıların görmesine imkan sağlamışlardır.

 BAHÇELER – AĞAÇ VE BİTKİ ÇALIŞMALARI:

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulu tarafından 1999 yılında doğal sit alanı ilan edilen Darka’mızın ağaç ve bitki dokusu olabildiğince korunarak sezonluk rutin çalışmalarımız yapılmıştır;

 ·         Tüm bahçelerde başta güller olmak üzere budanması gereken bitkiler budanmış, periyodik ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Yine bu bitkilerin ve çiçeklerin dip çapaları, gübrelemeleri yapılıp sezona hazır hale getirilmiştir.

 ·         Bahçeler içindeki yürüme taşlarının bir bölümünde dolgu ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

 ·         Her yıl olduğu gibi bu sezon da mevsimlik çiçek dikimine özen gösterilmiş, değişik türde mevsimlik çiçekler Darka’mızın muhtelif yerlerine dikilmiştir. Bu sezon, dikilen mevsimlik çiçeklerin bir kısmının kalıcı (birkaç yıllık) olmasına özen gösterilmiştir.

 ·         Tüm bahçelere 1 Tır gübre atılmıştır.

 ·         Bahçe bakımlarında kullanılmak üzere bu dönemde de muhtelif zirai ilaç, çim tohumu ve çim gübresi, belirlenen ihtiyaç miktarından alınarak uygulanmış ve uygulanmasına devam edilecektir.

 ·         10 kamyon toprak alınmıştır.

 ·         Darka genelinde tüm bitkilendirme çalışmaları en üst düzeyde yapılmıştır.

 HUKUKİ İŞLEMLER:

 A) Geçmiş dönemlerden gelen ve bu dönem de devam eden, ortak giderlere katkı payı olan bedelleri ödemeyen sakinlerimiz için gerekli ihtarnameler gönderilmiş, ihtarnameye olumlu karşılık alınmayan sakinlerimiz aleyhine alacaklarımız hususunda İznik İcra Müdürlüğünde gerekli icra işlemleri başlatılmış olup sürdürülmektedir.

 İlgili takiplere itiraz eden sakinlerimiz hususunda ise yine İznik Mahkemelerinde İtirazın İptali davaları açılmış olmakla alacaklarımızın tahsili takip edilmektedir.

 B) İlgili dönem içerisinde sakinlerimiz tarafından verilen dilekçelerin hukuki boyutları irdelenerek uyuşmazlık konusu hususların hukuki değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve ilgili konulara kanunlar çerçevesinde cevaplar ve yaptırımlar belirlenmiştir.

 Bunun yanı sıra Kat Mülkiyeti Kanunu ve Toplu Yapı Yönetim Planımıza aykırı uygulamalar gerçekleştiren sakinlerimiz hususunda da aykırılıkların giderilmesine yönelik davalar açılmıştır.

 C) İznik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/390 esas sayılı dosyası üzerinden aleyhimize açılan davada; davacı merhum eşinin Darka Tatil Köyü bünyesinde çalıştığı iddiasında bulunmuş olup yapılan araştırmada bahsi geçen şahsın Darka’nın inşaatı sırasında inşaat firmasında çalışmış olduğu, Toplu Yapı Yönetimimiz ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 Söz konusu husus mahkeme nezdinde de ortaya konulmaya çalışılmakla halen bilirkişi raporu aşamasındadır. Gelecek celse tanıkların dinlenilmesi gerçekleştirilecektir.

 Dosyanın duruşması 12.10.2023 tarihine bırakılmıştır.

 D) Serdar YAMAN isimli personel ile hizmet akdinin sonlandırılması sebebiyle İznik Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan tazminat davası yerel mahkemece kısmen kabul ile neticelendirilmiş ve gecikme faizi hariç 18.242 TL olarak karara bağlanmıştır. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından dosya karar istinaf edilerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. 

 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf başvurumuzu yerinde görmüş ve dosyayı yeniden yargılama yapılması için geri göndermiştir.

 Dosya İznik Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2020/437 Esas sayısı ile işlemde olup duruşması 12.10.2023 tarihine bırakılmıştır.

 E) Maliye Hazinesi ile görülmekte olan Müdahalenin Men`i Davasında mahkeme Hazine arazisi içerisinde olan İskele, voleybol sahası ve spor kulübünün ve sakinlerin tekne barınağı olarak kullandıkları alan hususunda Müdahalenin Men`i kararı verilmiştir.

 İlgili kararın gerekçesi tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, tarafımızca temyiz edilen karar doğrultusunda yargılama Yargıtay safhasına taşınmıştır.

 Yargıtay Hukuk Dairesinden gelen cevap kapsamında, dava konusu alanın kıyı kenar çizgisinin belirlenmesindeki çelişkilerden ötürü BOZULMASINA karar verilerek yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.

 Yeniden yapılan yargılama İznik Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2018/237 Esas sayısı ile görülmüş ve Kısmen Kabul – Kısmen Red şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Gelinen aşamada gerekçeli kararın yazılıp tarafımıza tebliğ edilmiş ve karara karşı Temyiz başvurusu yapılmıştır.

 Dosyamız halen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi`nde 2022/1830 Esas Sayısı ile işlem görmektedir.

 F) İznik Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2019/238 Esas numarası ile görülen davada, Darka içerisinde bulunan iskeleden suya atlayarak yaralanan davacı tazminat talebinde bulunmuştur.

 İskelenin sorumluluğunun Darka Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetiminde olmadığı yönündeki ısrarlı ve gerekçeli savunmalarımıza rağmen aleyhimize 800.000TL Manevi, 3.298.137,30 TL Maddi tazminata hükmedilmiş olmakla, iş bu rapor hazırlandığı tarihte mahkemenin gerekçeli kararı halen yazılmadığı için söz konusu kararın detayları tarafımızca bilinmemektedir. İstinaf harcı için bütçeye gerekli tutar ayrılmıştır.

 Bundan sonraki süreçte gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından, itirazlarımız doğrultusunda karar üst mahkemeye taşınacaktır.

 G) “Önleyici Hukuk” anlayışımızın getirdiği temel sonuç itibariyle, her türlü işlemin gerçekleştirilmesinden evvel konu derinlemesine analiz edilerek ilgili kurum ve kuruluşlar ile konunun değerlendirilmesini yapılarak Darka Tatil Köyümüzün görebileceği muhtemel zararlar en aza indirilmeye çalışmaktadır.

 ÇEŞİTLİ ALIMLAR:

 ·         1 adet Olemac Tırpan makinası alınmıştır.

 ·         1 adet Bosch matkap  makinası alınmıştır.

 ·         1 adet dalgıç pompa alınmıştır.

 ·         1 adet pis su pompası alınmıştır.

 ·         2 adet Olemac çim biçme motoru alınmıştır.

 ·         Çim traktörünün lastikleri yenilenmiştir.

·         Kırılan aydınlatma glopları ve patlayan ampuller yenilenmiştir

 ·         Çöp konteynerlerinin kırılan 30 adet kapağı yenilenmiştir.

 ·         Çöp konteynerlerinde kullanılmak üzere çöp poşeti alınmıştır.

 ·         Aydınlatma direklerin çürüyen ahşap kısmından 16 tane yenilenmiştir.

 ·         Bahçe çalışmalarında kullanılmak üzere sulama hortumu, fıskiye gibi muhtelif yedek parça alınmıştır.

 ·         Ramazan ayı içinde, Kurban bayramı ve yılbaşı öncesinde tüm personelimize gıda paketleri dağıtılarak sosyal katkı sağlanmıştır.

 ·         Personele yakacak yardımı yapılmıştır.

 ·         Personele yazlık ve kışlık olmak üzere 1 çift ayakkabı, pantolon, kazak, vs. muhtelif iş giysileri alınmıştır.

 

İLETİŞİM:

 ·         web sayfamızı www.darka.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

 ·         mail adresimiz  info@darka.org.tr  

 

SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR YAZ GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE.

 DARKA TATİL KÖYÜ

 TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

 

Temmuz 2023