Güvenlik ve Acil Yardım
0 224 757 00 09
Satılık / Kiralık
Foto Galeri
Sosyal Tesisler
Darka Spor Klübü
Güncel Çalışmalar
Aktiviteler
Önemli Telefonlar

Nöbetçi Eczane / İznik

BURSA


Yönetim Raporları

2019-2020 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu

 

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİM DENETİM RAPORU

Dönem  :01.07.2019 – 30.06.2020

 

Darka Tatil Köyü Yönetiminin  2019/2020 dönemine ait çalışmaları ve bununla ilgili muhasebe kayıt ve hesapları çeşitli tarihlerde tarafımızdan incelenmiş olup, görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

1) Bütün muhasebe işlemlerinin Prosite Otomasyon Programına göre yapıldığı görülmüştür. Bütün dokümanlar incelenmiş olup, muntazam ve usullere uygun bulunmuştur.

 

2) Muhasebe elemanları haftalık raporlarla:

 

- Avans ödemeleri,

 

- Kasa hareketi,

 

- Gelir-Gider ve Bütçe/Gerçekleşme mukayesesi,

 

konularında Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Bütün kayıt işlemleri yasal süreç içinde gerçekleştirilmiştir.

 

3) Masraflara esas teşkil eden fatura ve diğer bütün evrak üzerinde mevcut KDV miktarları dahil bütün rakamların aritmetik doğruluğu muhasebe elemanları tarafından kontrol edilmektedir. Bunlar ayrıca Yönetim Kurulundaki yetkililer vasıtası ile tetkik edilerek onaylanmış durumdadır.

 

4)Tahakkuk eden SGK, muhtasar vs vergiler, bordro, avans ödemeleri zamanında yapılmıştır.

 

5) 30.06.2020  itibarı ile kasa/banka mevcutları

 
 

 

  Bankalarda                              137.037,69.-TL

 

  Kasada                                       3.464,28.-TL

 

 Mevcut tutarı….......                 140 501,97.-TL   

 

şeklindedir.

 

Sonuç olarak bütün muhasebe işlemlerinin düzgün ve doğru yapıldığı saptanmıştır.

 

Saygılarımızla,                                                             01 Temmuz 2020

 

 

 

M.UTKU SAĞDIK               E.BARIŞ AYBAY               SİMAY KIZILOK ERGÜÇ

 

 

21.07.2019 Genel Kurul Tutanağı

 

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI 2019-2020 DÖNEMİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ 21.07.2019  OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Olağan Mali Genel Kurul  toplantısı Yönetim Kurulu başkanı M.Tayfur Ekin tarafından açıldı.

1-Gündemin 1.maddesi gereği Divan Kurulu seçimine geçildi, başkan Tayfur Ekin tarafından önerilen kurul üyeleri arasından , oy çokluğu  ile Divan kuruluna seçildi.

Divan Kurulu Başkanlığına                                ENGİN HEPSEV

Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına               MERAL SERTER

Divan Kurulu Sekreterliğine                             BELGİN ÇAMOĞLU HAKGÜDER seçildi.

Divan Kurulu başkanlığı, toplantı Hazirun listesini  talep  etti, kendilerine teslim edilen Hazirun listesinde, Asaleten katılan malik sayısı 95, Vekaleten katılan malik sayısı 34  olarak belirlendi. Yönetim planı gereği toplantı yeter sayısı sağlandığı için toplantıya başlandı. Divan kurulu Başkanı, gündeme eklenmek  istenen bir konu olup olmadığını soruldu  ve ilave olarak H bölgesinin dere tarafında inşaatı devam eden yapının ve yol durumunun görüşülmesi  gündeme eklenmesi için 80 imzalı önerge,  gündeme 4 maddesine ilave olarak eklenmesine oy çokluğu ile  kabul edildi.

2-Gündemin 2.maddesi gereği Divan kuruluna toplantı tutanağını kat malikleri adına imzalama yetkisi oy çokluğu  ile verildi.

3-Gündemin 3. Maddesi gereğince, yüce Önderimiz Atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış DARKA’lı dostlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

4- Gündemin kabul edilen önergenin görüşülmesi,

- Metin Uzunoğlu H-7, H bölgesi dere tarafında bulunan bina için geçen  sene  Berna Beşer tarafından aile için yapılıyor dendiğini söylendi. Biz darka imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Herekirse bu çitlerin düzenlemesini ve kapının da açılmasını istiyoruz diye bir söylemleri oldu, bende bu çitlerin kaldırılması olumlu olmayacağı darkanın anatomisini bozacağını dile getirdim. Yanındaki bey efendi buranın kamu yolu olduğunu biliyormusunuz, bende ben İznikliyim avukatım gayet iyi biliyorum Darkanın her yeri kamu yolu eğer bu teli açarsanız darkanın geleceği açısında sıkıntı olacağını söyledim. Şimdi gelinen noktada pansiyon ruhsatı alındığını öğrendik, ve darkanın nimetlerinden faydalanmak istendiği söylendi. Hatta geçen seneki konuşmada eğer darkanın imkanlarında yararlanılacaksa her kez alır ben bile alırdım yani böyle saçma bir şey olmaz diye söylemiştir. Hatta gerekirse o zaman satarız siz alın dedi, yoo benim almaya niyetim yok zaten demiştim. Bunun ne şekilde kullanılmak istendiği darkanın anatomisi bozulacağı bana göre açık. Darkanın genelini ilgilendiren bir şey bana göre  sadece H bölgesini ilgilendiren bir husus değil. Bir de iznik bir arkadaş yapmış olsaydı, bu kadar sakin olabilecek miydi yönetim kurulu ben çok merak ediyorum..

 - Zeynep ÇAĞLAR H-3, Darkayı darka yapan özellikler nedeniyle buradan ev aldık. Yani gidip bir beyaz evlerden alıp ta göle girebilirdim. Böyle eklemelerle, kapılar açarak pansiyon müşterilerinin bu sistem içene kabulüyle nasıl darkanın özellikleri darka olarak  sürdürülecek.

- Kerim ZAĞRA H-2, Darka da büyüdüm, Çocuğumu da benimle aynı koşullarda büyütmek istiyorum. Arkamıza yapılması planlanan Ticari müessesin bu ortamı ciddi şekilde bozacağının darkımıza ciddi zarar vereceğini düşünüyorum. Yaklaşık bir bir buçuk senedir bununla ilgili  bir önlem alınması için yönetim kuruluna bizzat 2 dilekçe verdim. İkisine de Yönetim  Kurulundan cevap alamadım, bu toplantıda almak istiyorum dedi.

 - Rana BESLER H-32, Çocuklarımı burada büyüttüm. Torunlarımızı da burda büyütmek istiyorum. Güven içinde yaşamak istiyoruz. Kapılarımızı açık bırakıp gitmek istiyoruz.

- Osman HEPGÜL D-4, Darkanın geleceği için iyi olmayacak bir durum. Ancak bunu hukukçu arkadaşlarımızın görüşleri önemli, Sahile site dışından çok gelen oluyor. Bu bina, girişleri daha da arttıracak ve Darka bundan çok büyük zarar görecek.

- İbrahim YILDIRIM H-21, Burası özel bir yer. Yönetim Kurulu bu konuda ne gibi araştırma yaptı, Dilekçelere niye  cevap vermedi, açıklanması istiyorum. Ondan sonra konuşmak istiyorum.

- Emel YÜCEL H-33, Hülya İŞÇAN H-11, adına konuşuyorum, Bu binayı yapan kişi Darkalı olmasaydı bu izni alabilir miydi. Neye güvenerek bu bina yapıldı, kapı açılabilir miyim anlamında güvence aldımı, var sayılım kapı açıldı o nokta  7/24 güvenlik sağlanmasını istiyorum.

- Mehmet TAYLAN B-62, Ortak görüş belli tüm darkalı sakinleri olarak, Berna BEŞER burada ben öncelikle bundan sonra devam etmeden önce Berna hanımı dinlemekte büyük yarar görüyorum.

- Erdal BAYKARA H-18, Bu konun önemi kabul edilmiş. Konunun Hukuki süreç ve önlemleri ve ne yapacağımızın görüşülmesini arzu ederim.

- Yön. Kurulu  Başkanı M.Tayfur EKİN, Bu kaygıya hepimiz katılıyoruz.  Bu sadece H bölgesinin sorunu değil darkanın sorunu. Dolayısıyla buna hep birlikte çözüm üretmek zorundayız. Yoksa kalkıp her hangi bir şekilde bunun engellenmesi, bir takım şeyler yapmak hukuk çerçevesinde mümkün değil, bir an önce metin bey özet olarak söyledi, burda bir çit var bu çitin kaldırılması söz konusu olduğu takdirde, burası bütün her yeri açılmış olacak bizim kapımızın artık bir esprisi kalmayacak, dolayısıyla buna nasıl çözüm buluruz biz zaten Berna hanım ile görüştük H bölgesinden arkadaşlarla da görüştük hatta cevap verilmedi dediler cevap veremediğimizin nedeni, ortada yazılı bir belge ile bu işi deklare etmemiz, çünkü bunu yaptığımız takdirde dönüşü olmayan noktalara gidebilirdik. Onun böyle cevap vermedik.      Kendi aramızda bir şekilde çözmek durumundayız hakikaten de çözeceğiz. Bunun içinde Osman AYRADİLLİ şu anda zaten Bursa Nilüfer belediyesi başkan yardımcısı ve İmardan sorumlu kendisi,  bunun nasıl olup olmayacağını anlatacak, Hukuki cephesini de söyleyecek, ondan sonraki aşamalarda ne gibi tedbirler alacağımıza hep birlikte karar vereceğiz, çünkü burada konuşan arkadaşlar öneri getirmedi, belki tartışmanın arkasında çıkacak ortaya, onun için Osman beyi dinlemenizi rica ediyorum.

 

- Yön. Kurulu Başkan Yrd. Osman AYRADİLLİ, Nilüfer Belediyesi başkan yardımcısı, Şehir plancısı ve Mimar olduğunu belirtti, Değerli arkadaşların 80 tane imza atılmış, 480 daha imza atılırdı. Bu vicdanı hakkımız bizim, ancak işin yasal boyutu pek öyle değil  nasıl yapabiliriz.  kroki üzerinden göstererek bu parseller istediği anda o çiti kaldırabilirler. Yasal boyutu söyleyim hoşlanmayın,  benden sizinle aynı fikirdeyim. Ne yapabiliriz, o parsel önünde yol izni vermezseniz o parseller parsel niteliği ortadan kalkar. Yolları kaldırma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Bunların kanuni olarak imarı yapılmış parsel niteliği kazanmış arsalar olmuştur. Şu andaki oradaki yolların satın alma imkanınız yok. Bu yolların parsel numarası yok. Tabi ki bazı yollar alınabilir,  çıkmaz  yol gibi, öteki bir parselin yasal haklarını, imar haklarını, yok ederek böyle yolları satın alma ihtimali yok. Velev ki İznik Belediyesi, Encümeni karar verdi biz yolu satın aldık,  bir hafta sonra yasa döner onlar suçlu durumu düşer hapse girer böyle bir şey yapılamaz. Ben yasal boyuttan bahsediyorum. Keşke gönül isterdi ki bütün şu parseller  40 parsel vakti zamanında  darkalılar tarafından satın alınsaydı. Dere doğal bir eşik olarak kalırdı.  

Şimdi Ne yapabiliriz, 10 metre yolun 7 metresini araç yolu, 3 metre kısmını satın almak için uğraşabiliriz. Zor bir durum ancak İznik belediyesinden nasıl geçer Büyük Şehir den nasıl geçer. Buradaki  12-13-15 parsellerin önünden geçen bizim çit ile onların sınırlarını kapattığımız çiti açma şansları hemen ve hiçbir şey yapamayız. Yapabileceğimiz yegâne şey bu 10 metrelik yolu 3 ve 7 olarak ikiye bölmek ve 3 metre yaya yolu yaparak onu darkaya  dahil etmek onuda belki satın alabiliriz. Belki diyorum satarlarsa. 7 metrelik yolu  onlara vermek zorundayız. Bu planın iptali, değişmesi imkansız.

- Berna BEŞER’in F-17 yerine Ömer ÖNGÜT G-9, Berna hanım otuz yılı aşkın bir darkalı, Market ve Cafe işleterek size hizmet vermekte. Metin beyle geçen seneki konuşmamızda biz o zaman burayı ne amaçla Berna hanımın kullanılacağını bilmediğini ama buranın bir pansiyon ruhsatı olduğunu söyledik, biz ona buranın hiçbir zaman pansiyon yapılmayacak orası ev olarak  kullanılacaktır diye bir şey söylemedik. Daha kaba inşaat aşamasındaki bir yeri ne amaçla kullanılacağını Berna hanım o aşamada karar vermemişti. Fakat söylediğimiz şuydu buranın bir pansiyon ruhsatı vardır dedik . Bu inşaatın projesi Berna hanımın almasından önce çizilmiştir,  bir önceki sahibi tarafından çizilmiştir ve bu ruhsat bir önceki sahibi tarafından alınmıştır. Dolayısıyla Berna hanım bu inşaatı mevcut onaylanmış işletme ruhsatı olan binayı bire bir yaptı, başka türlüde yapamazdı zaten. 30 yıllık Berna BEŞER darkaya yakışmayacak bir şeyi yapmayacağından herhalde eminsinizdir.  Yada başka bir kişi alsaydı  tercih mi edecektiniz o zaman kime konuşacaktınız. En azından burada Berna hanım var konuşabilirsiniz.

Bu işletme 6 oda var, şu anda darkada soysal tesislerin içinde, yönetim üstünde, her hangi bir gelene kiralanmak üzere mevcut kaç odamız var. Bütün bir konuşma 6 oda için, bir kapı açılacak açılmayacak mı diye tartışma var kapı zaten orada bu inşaat yapılmadan öncede ordaydı.

- Berna BEŞER F-17, Ben almasaydım başka biri alsaydı,

Divan Başkanı Engin HEPSEV, Bu yapıyı nasıl kullanacaksınız?

- Berna BEŞER F-17, Metin beyle görüşmemizde ev olarak kullanacağımız doğruydu , ama kızım orada oturacaktı fakat başka bir yerde ev almayı tercih ettiler o proje iptal oldu. Sordunuz soruyu şöyle cevap vereyim kiralık bir villa olarak düşünün ayrı ayrı 6 kişiye değil bir aileye  kiralık aşağıda da sadece onlara hizmet veren mutfak, dışarıya açık mutfak değil. Kanunu olarak aramızdaki yol tamamen ortak. Ben Tayfur beye bahsettim ben bu çiti kaldırmak istemiyorum ki, neyi konuşuyoruz. Ben bir kapı açılsın gelen bir aile benim niteliğimde bir müşteri olacak, oda  sahilin bir bölümüne çıkabilsin.

- Sevinç ÖZTÜRK E-16, Bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Dua edelim ki içimizden bir böyle bir şey yapıyor ki böyle bir şeyi kanunen durdurma hakkımız olmadığını gördük. Bu çit kaldırılabilir, bu yol bize ait değil, tüm yollar bize ait değil. Ben Metin bey’i ve Metin bey gibi bir hukukçulardan ve de Osman Bey gibi belediye işlerini bilen, bir grup kurulması.

- İbrahim YILDIRIM H-21, Karışıklık bir komisyon kurarak  bu iş çözülmeye çalışılmalıdır. Berna hanım ile birlikte. Orda bir ev var kapıyı açmış  onların gelip gittiğinin farkında bile değiliz. Eğer 6 odalı bir darka ailesi diye düşünüp oradan sadece sessiz gelip gidecek kapımı kalsın . Bunları karşılık komisyon kurup  Berna hanım ile konuşalım.

- Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13, Bir komisyon kurulacaktır ama Yön. Kurulu ile beraber çalışarak bu konuyu geliştirilecektir.

- Nuran KÜÇÜKOĞLU C-23, Kendisinin satın aldığı gibi kendisinin de satmayacağına söz verir mi Berna hanım, Bir sözleşme ile garanti verir mi?

- Cafer ÖZALP D-81, Biz bu sosyal tesisleri her ortak 2.000 dolar vermek şartıyla 500 bin dolara  satın aldık. Arkadaki yolu niye kullanmıyorlar. Bu parselleri ve yolları  satın alınabilinir mi ?  Yönetim Kuruluna satın alma konusunda araştırma yapmasına yetki verilmesi. 

- Yalçın ÇAMOĞLU H-37, Yıllık kiraya verme dışında kullanılmayacağına dair bir söz verebilir mi?

- Metin UZUNOĞLU H-7, Berna hanım yaptığı düzeltme için teşekkür ederim. dere tarafında 12 mt yol var. Yönetim kurulu lütfen dirayetli olalım bir komisyon kuralım çözüm bulalım. Pes etmeyelim. Komisyon kuralım.

- Berna BEŞER F-17, Bu yapıya Dere tarafından gelen çıkmaz sokak var. Diğer parselleri de satın alınması lazım sahipleri kimler. Benim yerimin altı arabalık  park yerim var.

- Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13, Yeteri kadar söz verdiğimi düşünüyorum. Yönetim kurulu ile beraber bu konuyu tartışıp, konuşup ve bir proje geliştirilerek ve bu, Osman beyin söylediği konuların araştırılması ve bizlere resmi olarak sonuçlarını bildirilmek üzere bir komite oluşturulmasını tavsiye etti. Benim önerim üç kişilik komite kurulsun.

Komisyon: Metin UZUNOĞLU H-7, Mete TAPAN B-3, İbrahim YILDIRIM H-21, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle seçildi. Yönetim kurulu ile beraber çalışmasına karar verildi.

 4-Gündemin 4.maddesi gereği Yönetim Kurulu faaliyet Raporunun okunmasına geçildi, kat maliklerine daha önce dağıtıldığı için okunup okunmaması soruldu, oy birliği ile okunmaması kabul edildi, bunun üzerine Yönetim Kurulu Mal İşler Sorumlusu Yüksel ÖZAY tarafından faaliyet raporu maddeleri kısaca açıklandı.

5-Gündemin 5.maddesi gereğince bilanço gelir-gider tablosunun okunmasına geçildi. kat maliklerine daha önce dağıtıldığı için okunup okunmaması soruldu, oy birliği ile okunmaması kabul edildi,  Yüksel ÖZAY, Bilanço, Gelir ve Gider tablosunda açıklamalarda bulundu.

6-Gündemin 6.maddesi gereği denetim Kurulu raporunun okunmasına geçildi. Yapılan teklif üzerine genel kurula okunup okunmaması soruldu, oy çokluğu ile okunmasına gerek olmadığına karar verildi.

7-Gündemin 7.maddesi gereği. Faaliyet Raporu, Bilanço Gelir –Gider Tablosu, Denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

- Divan Başkanı Engin HEPSEV tarafından Yönetim kuruluna teşekkür edildi. Gönüllü olarak çalışıyorlar. İskele sorunun da çözdükleri için ayrıca teşekkür ederiz.

8. Ve 9. Maddesi gereği. Yönetim kurulu ve denetim Kurulu ayrı ayrı oylama ile ibraya sunuldu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

10-Gündemin 10. Maddesi gereği. 2019-2020 dönemi bütçe önerisinin (işletme projesi) görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi, söz almak isteyenlere söz verildi.

- Yön. Kurulu Mali İşler Yöneticisi, Yüksel ÖZAY İ-7, Kıdem tazminatı için bir fon oluşturmak için 75.000.-TL bütçe ayrıldığının belirtti ve karar alınarak bu fona dokunulmamasını istedi.

75.000.-TL tüm yollar yapılmayacak yanlış anlaşılmasın,  Bütçe de belirtilen miktar kadar yapılacak.

Bu sene 2 bütçe hazırlandığını söyledi,

%20 Bütçe, yolların bir kısmının yapılmayacağı,

%24 Bütçe, yolların bir kısmının yapılacağı olan iki bütçe sunduklarını iletti,

- Kerim ZAĞRA H-2,  Yollar İznik Belediyesine ait değil mi diye sordu.

- Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13, Yollar belediyenin ama bakımı bizimdir. Aynı çöp toplanmasındaki gibi Belediye ait  ama biz topluyoruz.

- Serkan ULUÇ E-6, Yol yapımından neyi  kastediyorsunuz. Kilit taş zamanla aşınıyor, Asfalt da darka nın yapısına uygun değil. Beton Nitelikli bir şekilde yol yapılması. Yapılacak tamiratların yine beton yapılması yamanacak bölgelerin düzgün bir şekilde kesilip Anıllar halinde tamirat yapılması. Yolların arasında bulunan kilit taşlar sökülerek beton seviyesine getirilme aralarındaki çıkan otlar temizlenmeli.

- Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13, Hangi bölgelerde yapılacağını ve gerekliliğini sordu.

- Osman AYRADİLLİ E-14, 75.000.-TL ile 375 mt 5 metre eninde yol yapılabileceğini ve etap etap yapılacağını söyledi.  En kötü en bozuk yerden C bölgesi tarafından yapılacaktır.

- 2019-2020 dönemi bütçe önerisi (işletme projesi) ve aidat miktarları toplantıya faaliyet raporunda sunulduğu şekliyle %20 bütçe oybirliği ile kabul edildi. (Ekte yer almaktadır)

11-Gündemin 11. Maddesi gereği - Toplu Yapı Yönetim kuruluna işletme bütçesi gider fasılları arasında aktarma yetkisinin verilmesi, Kıdem tazminatı fonu kurulması ve bu fona dokunulmaması  onaya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

12-Gündemin 12. Maddesi gereği - dilek ve temenniler maddesine geçildi,

- Yön. Kurulu Başkanı M.Tayfur EKİN İ-20, İki evi olanların birisine yarı katılımlı bir yönetim planımız var,  dolayısıyla yönetim planı üzerinde bir takım haksızlıklar olduğu yönünde bize devamlı uyarılar geliyor. Bizde bunun farkındayız bu birden fazla konutu olanların bu şekilde malik kalması, diğer malikler yönünden bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bunun için eğer sayın hazirun uygun görürse  yönetim planında bir değişik yapmak, ancak bunun için 5/4 çoğunluk gerekiyor böyle bir yetki verirseniz bunun çalışması yapabiliriz. Başka bir seçenekte maliklerden birisi Yönetim planında bu maddenin iptali konusunda bir dava açabilir ama bunun ne kadar şansı olduğunu bilemem çünkü Yönetim Planı üzerinden baya bir zaman geçti. Dolayısıyla eğer uygun görülürse bunun çalışmasını yapabiliriz. Yönetim planı değişiklik konusunda Olağan üstü genel kurulda bunu sağlamaya çalışırız, tabi sizin desteğiyle.

Diğer bir konu ise Darkamız Sit alanı ve buranın bir mimarı yapısı var, Yönetim planında bu mimarı yapının değişmemesi konusunda hükümler var. Ne yazık ki bazı maliklerimiz bu konuda yönetime danışmadan yönetim uyarılarına aldırmadan balkonlarını teraslarını brandalarla, camlarla kapatıyorlar. Bu darkamıza yakışan bir konu olmağı kanaatındayız. Dolayısıyla bunların daha düzgün kontrolü bir sürece koymak istiyoruz. Yani hiç yapılmasın demiyoruz ama bir kontrol dahilinde belli disiplin dahilinde olsun, isteyen istediği gibi kocaman camekanlarla, brandalarla, biz  bu brandalara başında fazla sitem ettik ama yazın bunları kaldırın, ama maalesef görüyorsunuz bazıları hala kapalı. Gelenler açıyor gelmeyenlerin kapalı.  Diğer camekânlarda  şu şekle gelmeye başladı içine radyatör koyup oturup salonuna dahil ediyor. Biz  burada aidatları metre kare üzerinden alıyoruz ama bu kişiler diğerlerine karşı haksız  bir şey elde etmiş oluyor dolayısıyla bunların da disipline edilmesi ve düzenlenmesi düşünüyoruz. Bu konuda her kesten de bir öneri bekliyoruz. Yani bunların bir an önce çözüme kavuşmasını için sizlerin bunlar kalsın mı kaldırılsın mı veya bir düzene mi sokulsun bunun bir kararı vermenizi yada önerilerinizi bekliyoruz.

- Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13, Yönetim kurulu başkanımızın iki tane maddesi var. Bir tanesi kapatmaların takip edilerek gerekli sürecin devam ettirilmesi dilek ve temenniler de kayıt altına alınması. Yönetime bu konuda devamın yetkisinin verilmesi.

 

İkinci konuda yönetim planımızda o haksızlığın giderilmesi için yine yönetim kuruluna bize bu maddenin Olağan üstü genel kurula götürmek için bu çalışmanın yapılmasına talep etmek etmemiz isteniyor. İki maddeyi oylarınıza sunacağım.

Birincisi Yönetim Planındaki haksızlığın düzeltilmesi için 5/4 çoğunluğunun sağlanabilmesi için Yönetim Kurulundan bu çalışmayı talep etme yetkisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir.

İkincisi de Cam ve brandaların düzenlenebilmesi mevcutların bu düzenlenmeye uydurulması  için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir.

- Kamuran CANSU C-10, Balkon kapatmaları ortak proje ile yapılmalıdır. Çiçekler bitkiler istedikleri yere dikilmemesini istiyorum. Eskiden evimden göleti görüyordum,  şimdi ise  evimin karşı tarafında bulunan çit bitkilerine ilave yapıldığı için bunu Tuncay Bey’de bilir bu yüzden göleti göremiyorum.  düzeltilmesini istiyorum göleti görmek istiyorum.

- Cefer ÖZALP D-81, Kapatılan yerlerle kanunu olarak idare heyetimiz başarılı olamadı.  Kapatılan yerlerin aidatlarına  M2 ilave edilsin. Kaldırılabiliyorsa hepsinin kaldırılmasını talep ediyorum.

- Yön. Kurulu Başkan Yrd. Osman AYRADİLLİ C-14, Ne yönetim kurulunun red etmesi, nede kimsenin böyle bir konuda tasarruf bulunma ihtimali yok. Darka Yatay mülkiyet olduğu sürece maliklerin tümünden muafiyet aldıktan sonra yapılabilir. Yönetim kurulunun böyle bir hakkı da yok karar almaya, üstelik bunların parasını da alamazsınız çünkü bunların hepsi yasa dışıdır.  Yapanların hepsine zabıt tutuluyor.  Yönetim Kurulu karar da veriyor ama maalesef yapılıyor. Darka olarak komple belediye ile beraber koruma kurulu ile beraber ortak karar alıp yıktırtmaya başlasak yıkılacak. Kimse kimsenin havasını, güneşini rüzgarını kesememeli

- Yön. Kurulu Başkanı M.Tayfur EKİN İ-20, Açtığımız pilot davalar var mahkeme maalesef kat mülkiyeti yok diye davayı ret etti. Halbuki kat mülkiyeti var Yargıtay da bekliyoruz.

- Zeynep ÇAĞLAR H-4, H bölgesi temsilcisi kimdir?

- Yön. Kurulu Üyesi Nurten POYRAZ H-31, H bölgesi temsilcisi hem de malikiyim. Bana telefonla da ulaşabilirdiniz.

- İbrahim YILDIRIM H-21, Sosyal tesislerinden yararlanma konusunun görüşülmesini istedi.

-Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13, Yönetim göndermiş olduğu Genel kurul davet yazısının ekinde sosyal tesislerin yazısı vardı.

- Umran ÖKTEN G-29, Açık verandaların kapanması sebebi belli, sağlık sorunu nedeniyle yapmıyorlar bu işi. Brandalar güzelliğimi bozuyor, yangın tehlikesi yaratıyor. Benim evimden göle baktığınız zaman, sağ taraf açık gölü görebiliyorum ama sol tarafta bitkilerden dolayı göremiyorum bitkilerin budanması gerekiyor.

- Kağan ATABEY B-24, Sosyal tesisleri üyeliği ile ilgili Köy yönetiminin Genel kurul davetine ilave ettik. Yaptığımız çalışma ile 15 yeni üye elde ettik.  Bu sayının 30 çıkacağını düşünüyoruz. Üyeliğin Otuza tırmandığımızda yaklaşık 200 bin tl gelir elde edeceğiz.

- Metin UZUNOĞLU H-7, Darka toplu konut yönetim hükümlerine uygun bir düzenimiz yok şu anda. Onu düzenlememiz gerekiyor şu anda. Toplu konut yönetmeliğine uygun olarak düzeltilmesi gerekiyor.

- Yön. Kurulu Başkanı M.Tayfur EKİN İ-20, Yönetim planımız toplu yapıya göre düzenlenmiş yönetim planı. Ancak tapuda işlenme şeklinde bir farklılık var onun içinde epeydir uğraştığımız bir konu var şu an Tapu Kadastro teftiş kurulunda olay, oradan gelecek cevabı bekliyoruz inşallah yakında olumlu cevabı alacağız.

 

- Osman Hepgül D-4, Üç sistem var Köy Yönetimi, Sosyal Tesisler Yönetimi, Spor Kulübü yönetimi 3. Bir araya gelebilir mi. 

- Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13, Kanuni olarak mümkün değil. Yönetimleri ayrıdır. Dernek olduğu için Bir çatı altında toplanamaz. Sosyal tesisler, Spor kulübü, Köy yönetimi birlikte çalışmalar yapıyor.

- Mehmet Taylan B-62, Tüm çalışan personele özverili çalışmalarından dolayı hepinizin adına  teşekkür etti.

- Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan Başkanı Engin HEPSEV H-13,  kat maliklerine teşekkür ederek, Olağan Mali Genel Kurul toplantısını kapattı. 21.07.2019

 

 

Divan Kurulu Başkanı           Divan Başkan Yardımcısı               Divan Kurulu Sekreteri       

 ENGİN HEPSEV                             MERAL SETER                     BELGİN ÇAMOĞLU HAKGÜDER

 

2018-2019 Dönemi Faaliyet Raporu

 

2018 – 2019 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2018 Temmuz ayında göreve seçmiş olduğunuz Toplu Yapı Yönetim Kurulumuzun yönetiminde geçen ilk yılımız içinde DARKA da yapılmış olan çalışmalarımızı özet halinde bilgilerinize sunmaktayız.

YÖNETİM PLANI HAKKINDA GELİŞMELER;

Bazı sakinlerimizin Darka nın hukuki statüsü üzerine yani Darka nın toplu yapı olmadığı yönündeki tartışma ve itirazlar üzerine durumu daha da netleştirmek için Tapu Müdürlüğünde bir malik üzerinden başlattığımız girişimlerimiz çok uzun bir süreyi almış olmakla birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün İznik Tapusuna yazmış olduğu talimat da Tapu Müdürlüğü tarafından yerine getirilmemiş ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kuruluna son olarak tekid niteliğinde yazılan yazıya cevap beklenmektedir.

Bu vesile ile tüm parsellerin tapu sicillerinin KAT MÜLKİYETİ kütüklerine 2008 de yapılan ve yasaya uygun şekilde maliklerin onayından geçen Toplu Yapı Yönetim Planının işlenmiş olduğunu, dolayısı ile yönetim planımızın tüm parsel malikleri için bağlayıcı olduğunu tekraren vurgulamak isteriz. 

Bu gelişmeleri özetledikten sonra geçtiğimiz dönem diğer faaliyetlerimize geçecek olursak:

GÜVENLİK:

Kendi Özel Güvenlik Birimimiz, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası ve buna bağlı mevzuat gereği, kendisine tevdi edilmiş görevlerini 13 personel ile yürütmektedir.

Güvenlik birimimiz, güvenlik hizmetlerimizi ve koruma planını Bursa Valiliği Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne onaylatarak söz konusu yasanın gerektirdiği her türlü resmi yazışma ve evrak takibini de gerçekleştirmektedir.

Özel Güvenlik Yasası gereği yılda bir defa yenilenmesi gereken “Koruma Planı” hazırlanarak Bursa Valiliği Özel Güvenlik Müdürlüğüne teslim edilmiş ve olur onayı alınmıştır.

Güvenlik kamera sistemimiz yenilenmiştir. Darka 30 kamera (gece görüşlü) ile kontrol edilmektedir. Darkanın tüm sınırları ve Ana arterler kamera ile kontrol altındadır.

Özel güvenlik personelimize sezon öncesi yangın, ilkyardım, halkla ilişkiler ve genel konularda eğitim verilerek daha donanımlı olmaları hedeflenmiştir.

SİSTEM BAKIMLARI VE ALIMLAR:

·         Paratonerlerin periyodik  bakımları yapılmıştır.

·         E ve B  bölgeleri  pis su kuyusuna parçalayıcı drenaj pompası alınmıştır.

·         Muhtelif yerlerde kullanılmak üzere Dalgıç pompa alınmıştır.

·         Şehir şebeke suyunu depoladığımız ve gerektiğinde Darka’nın kullanıma sunduğumuz su depomuzun temizliği yanında yıllık periyodik motor ve pompa bakımları yapılmıştır.

·         Tüm bahçelerin sulanmasında, kullandığımız ve iç göletlere bastığımız sulama suyu sistemini çalıştıran, muhtelif güçteki motorların yıllık periyodik bakımları yapılarak sezonda problem yaşanmaması amaçlanmıştır.

 

UÇKUN, KEMİRGEN VE KENE MÜCADELESİ:

Darka’mızın bitki dokusu, toprak yapısı ve sulu alanların çokluğu sebebiyle, her yıl sivrisinek, karasinek ve her tür uçkun ve fare – sıçan gibi kemirgenler ile etkili bir şekilde mücadele etmek gerekmektedir.  Kırandere, sınırımızdaki tahliye kanalı, iç göletler, karşımızdaki yarısı bataklık Üyücek çayırı,  Darka’mızın zararlı uçan haşereler tarafından istila edilmesine sebep olmaktadır.

Tüm bu mücadeleler esnasında insan sağlığına zararlı etkisi olmayan, Sağlık Bakanlığından onaylı ürünler kullanılmaktadır.

·         Sivrisinek için Nisan – Mayıs – Haziran aylarını kapsayacak şekilde, sinekler daha larva iken ilaçlama başlatılmıştır ve uygulanmıştır.

·         Sivrisinek ve karasinek için Haziran ayı başından itibaren hava şartlarının müsaade ettiği her akşam, ULV atomizörler ile ilaçlama devam etmektedir.

·         Fare – sıçan ve diğer kemirgenler için 12 ay boyunca, her ay periyodik istasyon kontrolü yapılmakta ve mücadele sürdürülmektedir.

·         KENE ve sebep olduğu Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle,  olası kene hareketine karşı ilaçlama mücadelesi yapılmıştır. 

·         Sürüngen mücadelesi yapılmıştır.

 

 

DİĞER HİZMET VE ÇALIŞMALAR;

·         Sahile Sosyal Tesis önünden ilave 1 ad. Göle giriş rampası yapılmıştır.

·         Futbol sahasının zemini tesviye edilip, çimleme çalışması yapılmıştır.

·         Kırılan aydınlatma glopları   ve  patlayan ampuller  yenilenmiştir.

·         Sahile drenaj hatlarının ve sulama vanalarının kapakları  yaptırılmıştır.

·         Sulama motorlarının ve panoların kapakları boyanmıştır.

·         Çöp ve el arabalarının bakımları yapılmıştır.

·         B-C-E bölgelerin tamamına Badana çalışması yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde G-F bölgeleri planlanmış olup,  badana çalışması bu şekilde kademeli olarak devam edecektir.

·         Oturma banklarının bakım ve onarımı yapılmıştır.

·         Tüm bordürlerin bakımları ve badanası yapılmıştır.

·         Otoparklardaki araç nizamını sağlamada yardımcı olan çizgiler boyanmıştır.

·         Bisiklet rampalarının tamamı onarılmış ve boyamaları  yapılmıştır.

·         Göle giriş rampaları onarılmıştır.

·         İskelenin ahşap kısımları verniklenmiştir.

 

  MALİ TABLOLAR, AİDAT TAHSİLATI  ve DİĞER GELİRLER;

     2018-2019 hesap dönemimizde, ortak giderlere katılım payı olarak topladığımız aidatların, tahsilat oranı %98 dir.  Aidatlarını zamanında ödeyen Bağımsız bölüm maliklerimizin bu konuda göstermiş oldukları duyarlılığa teşekkür ederiz.

Ancak, bu ödemelerin zamanında yapılması da önem arzetmektedir. Maliklerimizin büyük çoğunluğunun gösterdiği bu özeni  göstermeyen maliklerimizin varlığı ise ödemelerimizde, özellikle, personel ödemeleri ve sabit giderlerimizin ödenmesi  konusunda sıkıntıya neden olmakta, bu da finansman maliyetimizin yükselmesine yol açmaktadır.

Yönetimimiz, çalışan aylıklarında gecikme olmaması, ücret ödemelerinin zamanında yapılması prensibinden hareketle, nakit tahsilatlarda gecikme olan aylarda kredi kartı tahsilatlarını vadelerinden önce yapılması zorunluluğu karşısında banka masrafı ödemek zorunda kalmaktadır.

PERSONEL :

Personel kadromuz; Ofis personelimiz 3, Bahçe Personelimiz 10, Teknik personelimiz 2, Güvenlik Personelimiz 13, Hizmetli 1, Traktör şoförü 1, toplam kadrolu personel sayımız 30’dur.

Bu yaz sezonu için bahçelere 7 geçici personel istihdam edilmiştir.

Sezon Spor faaliyetleri için iki,  çocuk kulübümüz için bir öğretmen istihdam edilmiştir.

Tüm personelimiz temel iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almış olup İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği prosedürleri titizlikle takip edilmekte ve uygulanmaktadır. İSG danışman firmamızın belirlediği faaliyet, malzeme ve iyileştirmeler yerine getirilmiş ve getirilmeye de devam edilmektedir.

 

SOSYAL ve SPORTİF AKTİVİTELER :

2018-2019 dönemi yoğun geçen sezon aylarında yetişkinlerimize ve çocuklarımıza yönelik sportif ve sosyal faaliyetler için yönetimimiz geçici personel istihdam etmiştir ;

·         Spor öğretmeni Semra ŞEN , sakinlerimize yönelik, jimnastik, yoga,  step, aerobik, fitness, ve aletli jimnastik çalışmalarını başarı ile yönetmiştir. 

·         Spor öğretmeni Şahin KARAMAN gençlerimize yönelik, futbol, basketbol, voleybol, su jimnastiği, vs spor çalışmalarını başarı ile yönetmiştir.  Belli yaş gurubu çocuklarımızla bir günlük İzci Kampı yapılmış, olumlu geri dönüşler alındığından bu sezon da yapılmasına karar verilmiştir.

·         Çocuk kulübümüz faaliyetlerini, çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu Oya BULUT gözetiminde, 3-8 yaş arası çocuklarımıza yönelik, el işi, boyama, resim yapma vs. şeklinde gerçekleştirmişler;  sezon sonunda düzenledikleri sergiyle çocuklarımızın eserlerini tüm DARKALILAR ın görme imkanını sağlamışlardır.

·         Önümüzdeki dönemlerde çocuklar ve gençlerin spora yönlendirilmek suretiyle bedensel ve zihinsel olarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları amacıyla Spor Kulübümüzle daha sıkı bir işbirliği ile ücretsiz sportif faaliyetler tüm Darkalılara yaygınlaştırılmış olacaktır. Bu konudaki duyurular spor kulübü tarafından yapılacaktır.

 

 

 

BAHÇELER – AĞAÇ VE BİTKİ ÇALIŞMALARI :

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulu tarafından 1999 yılında Doğal Sit alanı ilan edilen Darka’mızın ağaç ve bitki dokusu olabildiğince korunarak, sezonluk rutin çalışmalarımız yapılmıştır;

·         Tüm bahçelerde başta güller olmak üzere budanması gereken bitkiler budanmış, periyodik ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Yine bu bitkilerin ve çiçeklerin dip çapaları yapılarak sezona hazır hale getirilmiştir.

·         Bahçeler içindeki yürüme taşlarının bir bölümünde dolgu ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

·         Her yıl olduğu gibi bu sezonda mevsimlik çiçek dikimine özen gösterilmiş, değişik türde mevsimlik çiçek Darka’mızın muhtelif yerlerine dikilmiştir. Bu sezon, dikilen mevsimlik çiçeklerin bir kısmının kalıcı (birkaç yıllık) olmasına özen gösterilmiştir.

·         Mevsimlik çiçeklerin dikildiği belirli alanlarda damlama sulama sistemi uygulamasına devam edilmiştir.

·         Tüm bahçelere 13 römork  gübre atılmıştır.

·          Bahçe bakımlarında kullanılmak üzere bu dönemde de muhtelif zirai ilaç, çim tohumu ve gübresi, belirlenen ihtiyaç miktarından alınarak uygulanmış ve uygulanmasına devam edilecektir.

·         7 kamyon toprak  alınmıştır.

·         Darka genelinde tüm bitkilendirme çalışmaları en üst düzeyde yapılmıştır.

 

 

HUKUKİ İŞLEMLER :

A)  Geçmiş dönemlerden gelen ve bu dönem de devam eden, ortak giderlere katkı payı olan bedelleri ödemeyen sakinlerimiz için gerekli ihtarnameler gönderilmiş, ihtarnameye olumlu karşılık alınmayan sakinlerimize aleyhine alacaklarımız hususunda İznik İcra Müdürlüğünde gerekli icra işlemleri başlatılmış olup sürdürülmektedir.

B)   İlgili dönem içerisinde sakinlerimiz tarafından verilen dilekçelerin hukuki boyutları irdelenerek, uyuşmazlık konusu hususların hukuki değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve ilgili konulara kanunlar çerçevesinde cevaplar ve yaptırımlar belirlenmiştir.

C)   İznik Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davada, bazı sakinlerimiz tarafından binalarımızın projelerindeki mimari estetiğine aykırı olarak Yönetim Planı hükümleri gözetilmeden,  evlerinin balkon kısımlarının cam ile kapatılmak suretiyle kapalı alan oluşturulmasından ötürü, söz konusu cam balkonların kaldırılması hususunda dava açılmıştı.

İlgili başvuru hususunda mahkeme görevsizlik kararı vermiş olmakla, ilgili karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesinde de olumsuz sonuçlanan dosya hakkında Karar Düzeltme Başvurusu yapılacaktır.

 Bu davalar kademeli olarak, uyarılarımıza rağmen cam balkon kapatan, mimari projelere aykırı eklentiler yapan maliklerimize karşı açılmaya devam edilecektir.

D)  Serdar YAMAN isimli personel ile hizmet akdinin sonlandırılması sebebiyle İznik Asliye Hukuk Mahkemesi`nde görülmekte olan tazminat davası yerel mahkemece kısmen kabul ile neticelendirilmiş ve gecikme faizi hariç 18.242 TL olarak karara bağlanmıştır. Gerekçeli Kararın tarafımıza tebliğinin ardından dosya karar İstinaf edilerek  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. 

E)   Maliye Hazinesi ile görülmekte olan Müdahalenin Men`i Davasında mahkeme Hazine arazisi içerisinde olan İskele, Voleybol Sahası ve Spor Kulübünün ve sakinlerin tekne barınağı olarak kullandıkları alan hususunda Müdahalenin Men`i kararı verilmiştir.

İlgili kararın gerekçesi tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, tarafımızca temyiz edilen karar doğrultusunda, yargılama Yargıtay safhasına taşınmıştır.

Yargıtay Hukuk Dairesinden gelen cevap kapsamında, dava konusu alanın kıyı kenar çizgisinin belirlenmesindeki çelişkilerden ötürü BOZULMASINA karar verilerek, yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yeniden duruşma günü verilmiştir.

F) İskelemiz için İmar Barışı için başvurulmuş ödemesi yapılarak “Yapı Kullanım İzin Belgesi” alınmıştır.

G) “Önleyici Hukuk” anlayışımızın getirdiği temel sonuç itibariyle, her türlü işlemin gerçekleştirilmesinden evvel konu derinlemesine analiz edilerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile konunun değerlendirilmesini yapılarak, Darka Tatil Köyümüzün görebileceği muhtemel zararlar en aza indirilmeye çalışmaktadır.

 

 

ÇEŞİTLİ ALIMLAR :

·         İskeleye 6 adet Şezlong alınmıştır.

·         Göldeki güvenlik mantarları yenilenmiştir.

·         Sahile 4 adet Şemsiye alınmıştır.

·         54 ton Plaj voleybol kumu alınmıştır.

·         1 adet çim motoru alınmıştır.

·         1 adet spiral kesme alınmıştır.

·         1 adet cep kaynak makinası alınmıştır.

·         Güvenlikli Alüminyum merdiven alınmıştır. (Budama vs için)

·         2 adet ligustrum düzeltme makinası alınmıştır.

·         Çim traktörüne motor ve debriyaj alınmıştır.

·         Aydınlatma direklerinin çürüyen ahşap kısmından 10 tane yaptırılmıştır.

·         Ahşap aydınlatma direklerinin demir aksamından 10 ad yaptırılmıştır.

·         Ramazan ayı içinde ve kurban bayramı ve yılbaşı öncesinde tüm personelimize gıda paketleri dağıtılarak sosyal katkı sağlanmıştır.

·         2018-2019 kış dönemi için personelimize yakacak yardımı yapılmıştır.

·         Tüm personelimize yazlık ve kışlık olmak üzere 1 çift ayakkabı, pantolon, kazak, vs. muhtelif iş giysileri alınmıştır.

·         Çöp toplama amaçlı saksılardan  120 adet satın alınarak kullanıma sunulmuştur.

·         Bahçe çalışmalarında kullanılmak üzere sulama hortumu, fıskiye, gibi muhtelif yedek parça alınmıştır.

 

İLETİŞİM;

·         Darka Kim Kimdir kitapçığı yenilenmiştir.

·         www.darka.org.tr web sayfamız yenilenerek yeni bir görünüme ve işlevselliğe kavuşmuştur.

·         Mevcut kullanılan iznikdarka@superonline.com  mail adresimiz pasifleşmiş olup yeni adresimiz   info@darka.org.tr nin kullanıma geçilmiştir.

·         Sosyal iletişim ağı facebook sayfamız “Darka yönetim” adı altında devam etmektedir.  Katılımlarınızı bekliyoruz.

 

SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR YAZ GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE.

DARKA TATİL KÖYÜ

TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU