Güvenlik ve Acil Yardım
0 224 757 00 09
Satılık / Kiralık
Foto Galeri
Sosyal Tesisler
Darka Spor Klübü
Güncel Çalışmalar
Aktiviteler
Önemli Telefonlar

Nöbetçi Eczane / İznik

BURSA


Yönetim Raporları

2021-2022 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu

 

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİM DENETİM RAPORU

Dönem  :01.07.2021 – 30.06.2022

 

 

Darka Tatil Köyü Yönetiminin  2021/2022 dönemine ait çalışmaları ve bununla ilgili muhasebe kayıt ve hesapları çeşitli tarihlerde tarafımızdan incelenmiş olup, görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

1) Bütün muhasebe işlemlerinin Prosite Otomasyon Programına göre yapıldığı görülmüştür. Bütün dokümanlar incelenmiş olup, muntazam ve usullere uygun bulunmuştur.

 

2) Muhasebe elemanları haftalık raporlarla:

 

- Avans ödemeleri,

- Kasa hareketi,

- Aylık raporlama ile Gelir-Gider ve Bütçe/Gerçekleşme mukayesesi,

 

konularında Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Bütün kayıt işlemleri yasal süre içinde gerçekleştirilmiştir.

 

3) Masraflara esas teşkil eden fatura ve diğer bütün evrak üzerinde mevcut KDV miktarları dahil bütün rakamların aritmetik doğruluğu muhasebe elemanları tarafından kontrol edilmektedir. Bunlar ayrıca Yönetim Kurulundaki yetkililer vasıtası ile tetkik edilerek onaylanmış durumdadır.

 

4)Tahakkuk eden SGK, muhtasar vs vergiler, bordro, avans ödemeleri zamanında yapılmıştır.

 

5) 30.06.2022  itibarı ile kasa/banka mevcutları

 

  Bankalarda                               2,170,82.-TL

  Kasada                                     2.389,91.-TL

 Mevcut tutarı….......                   4 560,71. TL   

 

şeklindedir.

 

Sonuç olarak bütün muhasebe işlemlerinin düzgün ve doğru yapıldığı saptanmıştır.

 

 

Saygılarımızla,                                                             07 Temmuz 2022

 

 

 

MUSTAFA AKYÜZ                E.BARIŞ AYBAY           UTKU SAĞDIK

 

 

24.07.2022 Genel Kurul Tutanağı

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI 2022-2023 DÖNEMİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ 24.07.2022  OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Olağan Mali Genel Kurul  toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Noyan BENGİSU tarafından açıldı.

1-Gündemin 1.maddesi gereği Divan Kurulu seçimine geçildi, Yön. Kurulu Üyesi Noyan BENGİSU tarafından önerilenler arasından ,

Divan Kurulu Başkanlığına               Sevinç ÖZTÜRK

Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına  Yelda UÇKAN

Divan Kurulu Sekreterliğine             Perran YAVUZ oy çokluğu  ile Divan kuruluna seçildiler

 

Divan Kurulu başkanlığı, toplantı Hazirun listesini  talep  etti, kendilerine teslim edilen Hazirun listesinde, Asaleten katılan malik sayısı 67, Vekaleten katılan malik sayısı 50  olarak belirlendi. Yönetim planı gereği toplantı yeter sayısı sağlandığı için toplantıya başlandı. Divan kurulu Başkanı, gündeme eklenmek  istenen bir konu olup olmadığını soruldu.

- Suat BAŞARAN D-87, Gündeme bir madde eklenmesini talep ediyorum. Darka’nın temizliği ve sahipsiz köpeklerin sorunun bir madde olarak eklenmesini istiyorum. Hijyen ile ilgili endişelerim var ve gündeme gelmesini istiyorum.

- Zeynep ÇAĞLAR H-4, İskelenin durumuyla ilgili genel başlık altında  görüşülüp, düzeltilmesi konusunda karara bağlanmasını rica ediyorum.

- Divan kurulu Başkanı, şimdi konuşulacak zaten iskelenin hukuki bir durumu da var.

- Cafer ÖZALP D-81, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası maddeleri ile ilgili olarak endişelerini dile getirdi. İbra maddelerinin kaldıralım ve 2 yılda bir ibra edelim mi?

- Divan kurulu Başkanı ilave olarak Sahipsiz hayvanların durumunun görüşülmesi, gündeme eklenmesi için 17 imzalı önerge verildi,  gündeme ilave olarak eklenmesi oy çokluğu ile  kabul edildi.

2-Gündemin 2.maddesi gereği Divan kuruluna toplantı tutanağını kat malikleri adına imzalama yetkisi oy çokluğu  ile verildi.

3-Gündemin 3. Maddesi gereğince, yüce Önderimiz Atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış DARKA’lı dostlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

4-Gündemin 4.maddesi gereği Yönetim Kurulu faaliyet Raporunun okunmasına geçildi, kat maliklerine daha önce dağıtıldığı için okunup okunmaması soruldu, oy birliği ile okunmaması kabul edildi, bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Noyan BENGİSU tarafından faaliyet raporu maddeleri kısaca açıklandı.

- İbrahim YILDIRIM H-21,  Ek avansları bütün komşular aidatlarını ödedi mi?

- Yön. Kurulu Mali işler sorumlusu, Yüksel ÖZAY takiplerin yapıldığı ve gerektiğinde icra işlemine başvurduklarını iletti. Ek bütçe avansı olarak 5.915.-TL tahsil edilememiştir.

5-Gündemin 5.maddesi gereğince bilanço gelir-gider tablosunun okunmasına geçildi. kat maliklerine daha önce dağıtıldığı için okunup okunmaması soruldu, oy birliği ile okunmaması kabul edildi,  Yönetim Kurulu Mali İşler Sorumlusu Yüksel ÖZAY, Bilanço, Gelir ve Gider tablosunda açıklamalarda bulundu.

6-Gündemin 6.maddesi gereği denetim Kurulu raporunun okunmasına geçildi. Yapılan teklif üzerine genel kurula okunup okunmaması soruldu, oy çokluğu ile okunmasına gerek olmadığına karar verildi.

- İhsan bey D-95, Denetim raporlarının detaylarını bilmek istediğini belirtti.

7-Gündemin 7.maddesi gereği. Faaliyet Raporu, Bilanço Gelir –Gider Tablosu, Denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Ve 9. Maddesi gereği. Yönetim kurulu ve denetim Kurulu ayrı ayrı oylama ile ibraya sunuldu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

10-Gündemin 10. Maddesi gereği. 2022-2023 dönemi bütçe önerisinin (işletme projesi) görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi, söz almak isteyenlere söz verildi.

- Yön. Kurulu Mali İşler Yöneticisi, Yüksel ÖZAY (İ-7), İşletme bütçesinin 6 Milyon 519 bin TL olduğunu söyledi.  İşletme giderlerinin 5 Milyon 196 bin lirasını personel giderleri kapsıyor. Personel giderlerini, 1 Temmuz’da yapılan asgari ücret zammını da hesaplayarak yeni bütçede hesaba  kattık.  Yıl sonunda hükümet ikinci bir asgari ücret hesaplaması yapacak, ama ne kadar olacak bilmiyoruz, biz  %50 lik bir artış düşündük ve belki bu artışın yeterli olmayacağı, belki de yıl sonunda yine ek bütçe talebinde bulunabileceğini belirtti. Personel giderlerinin bütçenin büyük bir bölümünü kapladığını söyledi. Kıdem Tazminat olarak 300 bin ayırdık. Genel giderler içinde önemli pay yol bakım onarım 285 bin TL ayırdık.  Demirbaş alımları hakkında bilgi verdi. Bütçeyi hesaplarken önce masraf kalemleri hesaplanıyor sonra bu masrafları nasıl karşılayacağımıza, aidatlarımızı nasıl bölüştüreceğimize karar veriyoruz. Bunu da yaparken elimizde ne var imkanlar nedir onları da dikkate alıyoruz. Bütçede gördüğünüz gibi  tahmin ettiğimiz sair gelirler var 94.484 TL ve bir de geçen dönemde kalan 4.561 TL paramız var. 36.243 TL aidat alacağımız var. Enflasyondan kaynaklı artışın etkisi olarak da aidatlarımız artıyor maalesef, elimizdeki yol haritası belli, ücretlere ne gidecek, genel giderler belli.

- Ülviye ÖNER D-105, işletme giderleri bölümünde birleşik evler bölümünün açıklanması istedi.

- Yön. Kurulu Mali İşler Sorumlusu Yüksel ÖZAY, iki ev sahibi yan yana ve alt alta olanlar birleşik ev tanımına giriyor. Evvelce yapılmış Yönetim planı gereği Binaların münferit hesaplandığını ve toplanan aidatlarının bu uygulamadan ötürü 108.543 TL kayıp oluşturduğunu belirtti.

- Yön. Kurulu Üyesi, Noyan BENGİSU, Birleşmiş evlerin tabiri, Yönetim planının 19 maddesinde geçiyor. Onun için mevcut  uygulamayı, Yönetim planına uygun olarak yapmak istiyoruz.   14 adet birleşik ev olduğunu bunlardan 4 tanesinin münferit ödemeye döndüğünü ve 10 evin de ikna olacağını tahmin ediyoruz. Bu maddeyi biz de değiştirmek istiyoruz.

- İhsan bey D-95, Personel giderlerinin kanuna göre ortak ve eşit ödemek zorunda olduğunu belirtti. Birleşik ev uygulamasının çok yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

- Yön. Kurulu Mali İşler Sorumlusu, Yüksel ÖZAY, Bu konuyla ilgili geçen seneden itibaren çalışma başlattık. Haksız bu durum olduğunun bilincindeyiz. Bu sene Olağan üstü genel kurul yapmayı planlıyoruz. Olağan üstü genel kurulda  bu sorunun halledilebilmesi için 4/5 oranında bir katılımı sağlayabilirsek bunun düzelebileceğini biliyoruz ve istiyoruz. İşin hukuki yönleriyle ilgili avukatımız bu konu hakkında bilgi verecek.

- Seyit CİRİT (İ-44), 2008 yılında Genel Kurulda konuşulmayan ama sonradan genel kurul tutanağına ilave edilen maddelerden bahsetti. Şimdi bunun büyük bir sorun olduğunu ve 4-5 yıldır bununla mücadele edildiğini söyledi. Yıllar önce alınmış olan bu kararın yasaya aykırı olduğunu hatırlattı.

- Yönetim avukatı Halil ÇAKIR, Kat Mülkiyeti kanunun 20. Maddesini okudu ve açıkladı. Uygulamanın kanuni olduğunu, fakat benim kanaatime göre de adil bir uygulama değil dedi. Bu konuyla ilgili bir çalışmamız vardır, Yönetim kurulu Başkanı Tayfur bey rahatsız olduğu için toplantıya katılamadı, kendisi bu konu ile ilgili sizlere sunum hazırlamıştı, bana da bir kısmını gönderdi.  Gündemin 12 maddesi kapsamında bunlar değerlendirilecek. Bu konuda  Olağan Üstü Genel Kurul kararı alarak, bu hususların değiştirilmesi cihetine gitmek istiyoruz. Bu toplantının yapılabilmesi için, yönetim planımız ve kat mülkiyeti kanunu kapsamında 4/5 çoğunluk aranır, bu çoğunluğu şu anda sağlayamıyoruz. Yönetim kurulunun da acilen Olağan Üstü Genel Kuruluna giderek , bu konudaki düzenlemeyi bir an önce  yapması gerekmektedir.

-Ömer TUNCER (B-54), Köy yönetiminin üyelerinden birinin de Sosyal tesisler olduğunu ve sadece 4 ev bedeli aidat ödediğini ve bu durumun da adil olmadığını söyledi.

-Halil EMECAN (D-71), ( DSTYD Başkanı), Sosyal tesisler Darka’ya değer katan hepimizin evlerinin bugünkü ekonomik değerine çok büyük katkı sunan, bundan öte hepimizin sosyalleştiği bir alan. Köy yönetimi ile uyum içinde çalıştıklarını ve oluşturulacak yeni yönetim planına  göre bir ortak nokta bulunabileceğini belirtti.  Ayrıca Sosyal Tesislerin kendi çöp vergisinin ödediğini söyledi.  

-Suat BAŞARAN D-87, Evinin 2 tapusu olduğunu bunu aldığında gördüğünü evi kendisinin birleştirmediği ve özel Gülistan statüsünde aidat ödediğinin belirtti. Evi ben birleştirmedim satın aldığımda evin orijinali böyleydi.

- Suat SAROL B-46, Evini aldığı günden beri bitişik ev olduğunu söyledi. Bütün giderlerin m2 üzerinden hesaplanması gerektiğini şu anki uygulamanın yanlış olduğunu söyledi. Yeni yönetim planında bu konuyu önem verilmesi gerektiğini söyledi.

- Ömer TUNCER B-54, Aidatların m2 üzerinden hesaplanması gerektiğini ifade etti. Sosyal tesislerin payının çok az, düşük olduğunu söyledi. Darka Sosyal Tesislerinden daha fazla aidat alınmalı ben buna bağlı bir pay ödenmek istemiyorum dedi.

- Ülviye ÖNER D-105, 23 yıllık Darkalı olarak birleşik evler uygulamasının yanlışlığını vurguladı.

- Cafer ÖZALP D-81, Kıdem tazminatı ve cam kapatmalarla ilgili itirazlarını söyledi. Cam ile teraslarını kapatan evlerin m2 hesaplamalarının yenilenmesini istedi. Kıdem tazminatı konusunu yönetim ile bir türlü çözemediğini hatırlattı.

- Yön. Kurulu Mali İşler Sorumlusu Yüksel ÖZAY, Her çalışan için kıdem tazminatını ayırmak bütçenin daha da artmasını sağlar, biz bir çalışan her an ayrılabilir diye düşünüp buna göre de bir bütçe ayırımı yapamayız dedi.

- Mesut ÖZGÜRLER D-1, Kapatılan balkonların zaten daire m2 sine dahil olduğunu hatırlattı.

- Yıldır OLGAÇ C-10, Aidat artışlarından bahsetti. Bütçe kalemlerinin arasındaki aktarmayı hatırlattı. Personel giderlerinin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Yön. Kurulu Mali İşler Sorumlusu Yüksel ÖZAY, Bütçe yapılırken hassasiyetle dikkat edildiğini hatırlattı. Yıl sonunda asgari ücrete %50 lik bir artışın şimdiden öngörülebileceğini söyledi

- Kağan ATABEY B-24, Bütçede fasıllar arasındaki aktarma yetkisinin düşünülmesi gerektiğini. Sosyal Tesisler Yönetim Kuruluna kıdem tazminat fonundan fasıllar arası aktarma ve kullanma yetkisi verilmemiştir. Bu yönetim kuruluna da verilmemesini düşünüyorum. Göletlerde balıklarımız kalmadı ve ördeklerimizde azaldı.

- Tülay KULAÇ B-11, Arka duvara cepheli evlerdeki gürültü sorunundan bahsetti.

- Umran ÖKTEN G-29, Yönetim kuruluna sinek olmadığından dolayı teşekkür etti.

- Oylamaya geçildi 2022-2023 dönemi bütçe önerisi (işletme projesi) ve aidat miktarları toplantıya faaliyet raporunda sunulduğu şekliyle bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. (Ekte yer almaktadır)

11-Gündemin 11. Maddesi gereği- Toplu Yapı Yönetim kuruluna işletme bütçesi gider fasılları arasında aktarma yetkisinin verilmesi, Kıdem tazminatı fonu kurulması ve bu fona dokunulmaması onaya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

12-Gündemin 12 maddesi gereği – Avukat Halil bey Toplu yapı Plan değişikliği ile ilgili bilgi verdi. Bu konu ile ilgili Olağan üstü Genel Kurul yapmak niyetinde olduklarını söyledi. Tapu dairesi ile temas halinde olduklarını belirtti. Bu çalışmayı çok geciktirmeyeceğiz bu işlemleri ivedilikle yerine getirmek istiyoruz. Şöyle bir önerim olacak Yönetim Planına eklenmesi istenen görüşler varsa yönetime dilekçe ile başvurabilirsiniz. 

- Suat SAROL B-47, Yönetim planın şöyle bir madde var temsil konusunda bir kişi oy sayısının yüzde beşten fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Bunun çok adaletli olduğunu düşünmüyorum bunun da güncellenmesini istiyorum.

- Yönetim avukatı Halil ÇAKIR, Kat Mülkiyeti kanunundan kaynaklanıyor.

- Divan Başkanı, Yeni yönetim planının henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi. Bu konuda Darka’mızda oturan çok değerli hukukçularımızdan da destek isteyelim dedi.

13 Gündemin 13. Maddesi olarak gündeme alınan önerge üzerinde görüşmelere geçildi.

Divan başkanı 17 imzalı Patili dostlar konulu dilekçeyi okudu.

- Suat BAŞARAN D-87, köpeklerin kontrol altında tutulduğunda hiç sorun olmadığını ama sahipsiz köpeklerin büyük bir sorun olduğunu ifade etti. Tasmasız köpek gezdirilmemesi  konusunun acilen ele alınmasını talep etti.

- Engin HEPSEV H-13, Suat beyle aynı fikirde olduğunu Darka’da köpek konusunun kontrolden çıktığını söyledi ve bu işin bizi aştığını ve belediye ile işbirliği ile ancak çözülebileceğini söyledi.

 - Perran YAVUZ G-14, Bende hayvan severim tasmalı gezdirdiğimiz iki köpek sahibiyim, fakat Darka’mızda köpek ve kedi olayı kontrolden çıkmıştır. Darka açık hava barınağına döndü ve Darka’nın o güzel çimen kokuları yok oldu, rüzgar almayan bölgelerde çok ağır çiş ve kaka kokuları oluşmakta.  Hayvan sevmek sadece beslemek değildir. Bu  tam bir sorumluluktur bu sorumluk içinde onun parazit bakımı vs. bakımları vardır. Hepimiz hayvan seviyoruz ama hayvanı insandan üstün görerek hayvanın yanında insanı aşağılayarak hayvanın parazitinden insanın zarar görmesini, çocuklarımızın bitlenip, pirelerin ısırmasını göze alarak yaşayamayız. Hayvanları seviyorsak, bunların iç, dış parazitlerinin kontrolünü ve  düzenli aşılarını yaptırmak gerekir. Hayvan pisliklerinin toplanması şarttır. Burada bu iş kontrol çıktı ve bu sorun sadece Darka’nın olayı olamaz, bu kadar kısıtlı imkanlar arasında personel bütçesi üzerinde konuşurken hayvanlara pay ayıramıyoruz.  Biz ufak bir kaynak ayırabiliyorsak, oluşturulacak komisyona ben de dahil olabilirim. Hayvan sevmeyenleri hürmetle saygılarımla önünde eğilirim herkes sevmek zorunda değil. Bu iş bizi aşan bir iş ,Belediyeyle iş birliği yapılarak çözülür..

- Divan Başkanı, Belediye ile işbirliğinden bahsetti. Sahipsiz hayvan konusunu Yönetim Kurulu’na devrederek bu konunun tüm sorumluluğunu kendilerine veremeyiz. Sakinlerimizden oluşan bir komisyon oluşturulmalı. Bu komisyon, Yönetim kurulumuza destek olarak çözüm önerileri getirmeli ve bu çözüm önerileri Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınmalıdır. Resmi kurumlara yapılacak başvurularda Yönetim Kurulu öncü olmalıdır.

- NALAN ÖZGÜRLER D-1, Sahipsiz köpek  sorunun çözülmesini istedi. Sosyal tesislerde köpekler yüzünden huzursuzlukla yemek yiyorum çünkü o kadar kötü alıştırılmış ki her gelen sahipsiz köpekleri besliyor Eşimi iki sene önce yürüyüş sırasında  Darka da köpek ısırdı.

- Cafer ÖZALP D-81, Bu konu hakkında aidatlardan ilave 10 tl toplanmasını rica ediyorum.

- Zeynep ÇAĞLAR H-4, Belediyenin sorumluluğu değil midir? Belediye başıboş kendi sokaklarında dolaştırıyor mu? Yani biz niye belediyeye destek olmak zorundayız, bu işler gönülden yapılır o ayrı ama bu niye bir pazarlık konusu haline geliyor.

-Divan Başkanı, Yönetim kurulundan rica etti hayvanlar konusunun çözülmesinde öncü olmalarını, oluşturulacak komisyon ile koordineli çalışmalarını rica etti.

- Osman HEPGÜL D-4, Evlerin dışında evlerin cephelerinde kedi evi yapan sakinler var bunların kaldırılması yönünde yönetim kuruluna dilekçe verdim. Bu konu hakkında Yönetim planının 15. maddesinde büyük yetkisi var yönetim kurulunun estetiği bozan, görüntü kirliliği yaratan ya da güvenliği tehdit eden durumlarda yönetim kurulunca önce ihtar edilir yerine getirilmemesi durumunda resen düzeltilir der. Bence bu yetkiyi kullanması gerekir yönetim kurulunun. Taslak Yönetim planı için önerilerim olacak yazılı olarak yönetim kuruluna ileteceğim.

- Tülay KULAÇ B-11, Bursa yolu tarafındaki duvarı yıkılınca bizler arandık duvar yapılacak ve ses paneli yapılacak dendi ve ona göre para ödedik sonra karayolları ses paneline izin vermiyor dendi sadece duvarla kaldık, dikilen ağaçlar sesi kesmiyor. Bu konu niye ertelendi. Ulaştırma bakanlığının bir duyurusu oldu Karayollarına müracaat edildiği takdirde ana arterler üzerinde bulunan sitelerin duvarlarına müracaat edildiği takdirde ses paneli yapılacağını, yönetim de bu konuda müracaat edebilir mi?  

- Yön. Kurulu Üyesi Noyan bey, Yönetim kurulu olarak hayvanlarla ve bunların beslenmesi ile ilgili olarak değerli görüşleriniz dinledik bunların hepsini tespit ettik. Maalesef çözüme yönelik çok fazla bir şey konuşamıyoruz. Türkiye’nin genelinde bununla ilgili bir çözüm yok hayvan koruma kanunları var ve böyle bir konuyu sadece Yönetim kurulunun üstüne bırakmak çok doğru değil. Aidatlardan 5-10 lira alınıp kedi-köpek beslemesi yapılamaz gayri kanuni dedi. Hayvan severler bunu kendi içinde halletmeli dedi. Biz Yön. Kurulu olarak bunun içinde yer almak istemiyoruz. Bu konuda, sadece İznik Belediyesi değil, İstanbul belediyesi dahil Büyükşehir belediyeleri bile kesin çözüm bulamıyor. Yönetimden, bu bütçeyle hayvanların toplanıp barınağa götürülmesi gibi yapamayacağımız görevler talep ediliyor. Bu yönetim işi değil çözemeyeceğimiz bir sorunu üstlenemeyiz. Hukuka aykırı bir iş yapmak istemiyoruz. Ses paneli ile ilgili bilginizi dilekçeyle bize bildiriniz lütfen, yönetim olarak biz de araştıralım.

-Engin HEPSEV H-13, Hayvan probleminin çözümü için Yönetim Kurulunun belediye ile temasa geçmekte yetkili olduğunu ve bunun kendilerine yararı olacağını söyledi.

- Yön. Kurulu Üyesi Noyan bey, öneriyi dikkate alacaklarını söyledi. Hayvanlar konusunda Yönetim kuruluna destek olacak komisyon kurulmasını istiyoruz.

- İbrahim YILDIRIM H-21, Hayvanlar konusunda Yönetim Kuruluna destek olabilecek bir komisyon kurulmasını istedi. Kendisinin öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden de destek alabiliriz dedi.

- Tarık KARLIDAĞ C-13, Sahipsiz köpek sorununun artık çok önem arz ettiğini, daha tatsız olaylar yaşanmaması için acil önlem alınması konusunda Noyan beye destek verdi. Darka sakinlerini yönetime destek vermeye çağırdı.

- Divan Başkanı, Sahipsiz hayvanlar konusunda çalışma yapmak için bir Komisyon kurulmalı ve Yön. Kurulu ile birlikte koordineli olarak çalışmalı ve  çözüm önerileri üretmelidir. Gönüllü arkadaşlar arasında bir komisyon kurulmalı ve Sayın Prof.Dr İbrahim Yıldırım’ın bu komisyonda öncelikle yer almalıdır. Komisyonun amacı, belediye ile yönetimin arasında bağlantıyı kurmak ve çözüm önerileri sunmaktır, ayrıca kısırlaştırma yapılması konusunda  İstanbul Veterinerlik Fakültesi ile Yönetim Kurulu arasında  da iletişimi sağlamalıdır.

- Tarık KALIDAĞ C-13, Yönetimin amacı, sadece komisyonları kurmak ve neyi konuşacağımız olmamalı, Darka’ daki rahatsız olduğumuz köpek varlığının mümkün olduğu kadar az hale nasıl indireceğimiz konusunda çözüm üretmek de olmalı dedi.

- Müge ERKAN A-28, 4 yıldır Darka da gönüllü olarak hayvanlar için kısırlaştırma, aşılama, tedavi etme gibi işleri cebimizden karşılayarak yaptık. Bu dilekçeyi vermemizin sebebi sizlerin de rahatsız olduğunuz kedi ya da köpekleri en aza indirmek, ama bunun içinde artık kendi kesemizden harcamak istemiyoruz. Hepimiz rahatsızsak bu iş için elimizi taşın altına  sokmalıyız. Burası İznik’in mahallesi yan tarafları açık  bariyer yok o bariyer olmadığı sürece buradakilerini barınağa götürün yerine başkası gelecek. Bizim amacımız elimizdekileri kısırlaştıralım, aşılatalım bölgesini korusun ya da bize alışsın başkası olmasın istiyoruz. Yönetim bu konuda 5 lira ayırarak bizlere destek versin. Dubanın hareketli merdivenin sabitlenmesi istiyoruz tehlikeli olduğu için.

- Suat BAŞARAN D-87, Hayvanlar konusunda karar alıp Yön. Kurulumuzun elini güçlendirelim.

- Engin HEPSEV H-13, Bu kararın alınması çok önemli. Genel kurul kararı alarak, Yönetim kurulunu yetkilendirmemiz gerekiyor. Sahipsiz köpeklerin Darka’da tutulmaması ve Belediye ile birlikte gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması gerekiyor.

- Divan Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu, Hazirundan size hayvanlar konusunda kesin bir yetki vermelerini talep edeceğim. Darka’daki herhangi bir çocuğumuzun veya her hangi bir sakinimizin başına kötü bir olay gelmeden tedbir almanız gerekmektedir. Herhangi bir sakinimiz alacağınız tedbirlere karşı çıkarsa, Genel Kurulda  size bu yetkinin verildiğini beyan etmeniz gerekmektedir. Görülüyor ki Darka’nın en önemli sorunu sahipsiz hayvanlar olmuş. Böyle bir maddeyi onaylatacağım. Söylemek istediğiniz bir şey varmı diye Yönetim kuruluna sordu.

- Yön. Kurulu Üyesi Noyan BENGİSU, Ben bu konuda hukukçu değilim, bildiğim kadarıyla hayvanları koruma kanunu var bu hayvanların buradan alınıp götürülmesi ve sonra tekrar bulunduğu yere getirilmesiyle ilgili bunu engelleyen arkadaşlar da  bu kanunu bilerek yapıyorlar. Yönetim kurulunun bir hayvanı alıp götürür diye yetkisi yok kanunda.  Kanuna aykırı bir şey bizden beklemeyin.

-Engin HEPSEV H-13, Köpeklerle ilgili kararı alalım. Belediyeye müracaatının önünü açmış olalım.

Divan Başkanı, Engin beyin ve sakinlerin talebi doğrultusunda, Bu Genel kurulda bu kararı onaylayalım  ve toparlama yapalım.

- Engin HEPSEV H-13, Sahipli köpeklerin tasmasız dolaştırılmaması, Darka’ ya dışarıdan gelmiş sahipsiz köpeklerin  kanunun emrettiğini aşmamak kaydı ile  Belediyeye müracaat edilerek  toplattırıp barınaklara götürülmesi hususunda çalışma başlatılmalı.

-Halil EMECAN D-71, Eğer böyle bir karar alınacaksa bizde Sosyal tesisler alanına tasmalı, tasmasız, sahipli, sahipsiz patili dostlarımızı kabul edemeyeceğimiz hususunda, bu kararın içinde bizde yer alırsak seviniriz.

- Suna DURUK İ-47, İznik’teki barınak sadece hayvanların kısırlaştırma ya da tedavisi için yapılan bir yer. Kısırlaştırdıktan ya da tedavi edildikten sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıyorlar kanun da böyle. Belediyenin de yapacağı bir şey yok.

- Umran ÖKTEN G-29, Sadece köpekler konuşuluyor, ben kedilerden daha fazla şikâyetçiyim. Kayıtlara kedi ve köpek olarak geçmesini talep etti.

- Divan Başkanı, Bu genel kurulda Darka’nın en büyük sorununun hayvan sorunu olduğu ortaya çıktı, rahatsız olan sakimiz  oldukça çok, dolayısıyla biz buna akılcı bir çare bulmak zorundayız. Yönetim kurulunu da çok büyük bir töhmet altına sokmayacak bir şekilde, sadece şöyle onaylatmak istiyorum. Yönetim Kuruluna, hayvan sorununu çözmek adına yapacağı icraatlara  itirazı  olan sakinimize,  genel kurul kararıdır diyebilmesi için ve yaşanacak herhangi bir tatsız olaya müdahil olması için yetki verilmesini ve  sahipli hayvanların kesinlikle tasmalı gezdirilmesi konusunu da oylarınıza sunuyorum, oy çokluğu ile onaylanmıştır. Bu kararı da bu şekilde kayda geçiyoruz. 

14-Gündemin 14. Maddesi gereği - dilek ve temenniler maddesine geçildi,

- Yılmaz DURUK İ-47, İskelenin merdivenleri ve inişteki taşların temizlenmesini istedi.

-Osman HEPGÜL D-4, Darka’daki yangın riskinden bahsetti bir planımız, risk analimiz var mı diye sordu.

Yön. Kurulu Üyesi Noyan Bengisu, Osman bey’in önerisini dikkate alacağız dedi.

-Yıldır OLGAÇ C-10, Sitenin doktoru var mı? Kapı numaralarımız değişmiş biliyor musunuz? Faaliyet raporunun daha erken verilmesini istiyoruz.

-Yön. Kurulu Üyesi Pelin AKBAL, Biz zaten bu konuda toplantı bitimince bilgilendirme yapacaktık. Kapı numaralarında bir değişik olduğunu, İznik Belediyesi ile temas halinde olduklarını yeni kapı numaralarını öğrenmek için önümüzdeki hafta tekrar belediye ile  temasa geçeceklerini iletti. Belediyeden bu bilgiler geldiğinde  yönetimden öğrenebilirsiz dedi.

-Mesut ÖZGÜRLER D-1, Çamaşırların diğer komşuları rahatsız etmeyecek şekilde kurutulmasını  istedi.

- Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan Başkanı Sevinç ÖZTÜRK,  kat maliklerine ve Yönetim kuruluna teşekkür ederek, Olağan Mali Genel Kurul toplantısını kapattı. 23.07.2022

ASLI İMZALIDIR

 

Divan Kurulu Başkanı   Divan Başkan Yardımcısı    Divan Kurulu Sekreteri       

   Sevinç ÖZTÜRK         Yelda UÇKAN                     Perran YAVUZ

2021-2022 Dönemi Faaliyet Raporu

 2021 – 2022 DÖNEMİ

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 

2021 Temmuz ayında göreve seçilmiş olan “Toplu Yapı Yönetim Kurulumuz’un” denetim ve gözetiminde geçen bir yıl içinde DARKA’da yapılmış olan çalışmaları özet halinde bilgilerinize sunmaktayız.

Covid-19 ile ilgili olarak yıl içinde Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda daha önce alınan tedbirler uygulamadan kaldırılmış olsa da son zamanlarda covid-19 un bulaşıcılıkta artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu nedenle salgının seyrine bağlı olarak yeni tedbirler gündeme gelebilecektir.

GÜVENLİK:

Kendi özel güvenlik birimimiz, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası ve buna bağlı mevzuat gereği, kendisine tevdi edilmiş görevlerini 13 personel ile yürütmektedir.

Güvenlik birimimiz, güvenlik hizmetlerimizi ve koruma planını Bursa Valiliği Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne onaylatarak söz konusu yasanın gerektirdiği her türlü resmi yazışma ve evrak takibini de gerçekleştirmektedir.

Özel Güvenlik Yasası gereği yılda bir defa yenilenmesi gereken “Koruma Planı” hazırlanarak Bursa Valiliği Özel Güvenlik Müdürlüğü’ne teslim edilmiş ve olur onayı alınmıştır.

Güvenlik kamera sistemimiz 32 kamera (gece görüşlü) ile kontrol edilmektedir. Darka’nın tüm sınırları ve ana arterler kamera ile kontrol altındadır.

Özel güvenlik personelimizin donanımını arttırmak hedefi ile sezon öncesi yangın, ilkyardım, halkla ilişkiler ve genel konularda eğitimleri tamamlanmıştır.

SİSTEM BAKIMLARI VE ALIMLAR:

·         Paratonerlerin periyodik bakımları yapılmıştır.

·         A bölgesinde bulunan sulama pompaları çok sık arıza yaptığı, yeterli su basamadığı ve çok gürültülü çalıştığından yerine 15 HP paslanmaz çelik dalgıç pompa alınmıştır.

·         Güvenlik biriminin kullandığı 4 adet telsizin bataryaları yenilenmiş ve bakımları yaptırılmıştır.

·         1 adet pis su pompası alınmıştır.

·         Sahra tipi yangın dolaplarının içindeki 5 adet bez hortum yenilenmiştir.

·         Şehir şebeke suyunu depoladığımız ve gerektiğinde Darka’nın kullanıma sunduğumuz su depomuzun temizliği ile yıllık periyodik motor ve pompa bakımları yapılmıştır.

·         Tüm bahçelerin sulanmasında kullandığımız ve iç göletlere bastığımız sulama suyu sistemini çalıştıran muhtelif güçteki motorların yıllık periyodik bakımları yapılarak sezonda problem yaşanmaması amaçlanmıştır.

 

 

UÇKUN, KEMİRGEN VE KENE MÜCADELESİ:

Darkamızın bitki dokusu, toprak yapısı ve sulu alanların çokluğu sebebiyle, her yıl sivrisinek, karasinek ve her tür uçkun ve fare – sıçan gibi kemirgenler ile etkili bir şekilde mücadele etmek gerekmektedir. Kırandere, sınırımızdaki tahliye kanalı, iç göletler, karşımızdaki yarısı bataklık Üyecek çayırı,  Darkamızın zararlı uçan haşereler tarafından istila edilmesine sebep olmaktadır.

Tüm bu mücadeleler esnasında insan sağlığına zararlı etkisi olmayan, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ürünler kullanılmaktadır.

·         Sivrisinek için Nisan – Mayıs – Haziran aylarını kapsayacak şekilde, sinekler daha larva iken ilaçlama başlatılmıştır ve uygulanmıştır.

·         Sivrisinek ve karasinek için zorlukla temin edilebilen insan sağlığına etkisi olmayan kimyasallar ile Salı sabahları çöp kutuları, sinek oluşturabilecek su birikintileri, fosseptik çukurları vb. yerler ve Cuma akşamları tüm Darka’yı kapsayacak şekilde ilaçlama yapmaya devam etmekteyiz.

·         Fare – sıçan ve diğer kemirgenler için 12 ay boyunca, her ay periyodik istasyon kontrolü yapılmakta ve mücadele sürdürülmektedir.

·         KENE ve sebep olduğu Kırım – Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedeniyle, olası kene hareketine karşı ilaçlama mücadelesi yapılmıştır. 

·         Sürüngen mücadelesi yapılmıştır.

 

DİĞER HİZMET VE ÇALIŞMALAR:

·         Çatlayan ve çöken 500 m2 beton yol yenilenmiştir. Yenileme çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

·         Hayvanat bahçesindeki dağınık görüntüsünü iyileştirmek ve hayvanlara daha iyi bir ortam sağlamak için düzenlemeye gidilmiş yeni kümesler ve yeşil alan çalışması yapılmıştır.

·         B göletinde bulunan çatlaklar onarılmıştır.

·         Sulama motorlarının ve panoların kapaklarının bakımı ve boyası yapılmıştır.

·         Çöp ve el arabalarının bakımları yapılmıştır.

·         Oturma banklarının bakım ve onarımı yapılmıştır.

·         Tüm bordürlerin bakımları ve badanası yapılmıştır.

·         Bisiklet rampalarının tamamı onarılmış ve boyamaları yapılmıştır.

·         Göle giriş rampaları, kum alanda bulunan ahşap yürüme yolları onarılmıştır.

·         Soyunma kabinleri bakımı ve boyaları yapılmıştır.

·         Otoparklardaki araç nizamını sağlamada yardımcı olan çizgiler yenilenmiştir.

·         Futbol sahasının zemini tesviye edilip çimleme çalışması yapılmıştır.

 

  MALİ TABLOLAR, AİDAT TAHSİLATI ve DİĞER GELİRLER:

2021-2022 hesap dönemimizde, ortak giderlere katılım payı olarak topladığımız aidatların tahsilat oranı %98’dir. Aidatlarını zamanında ödeyen Bağımsız bölüm maliklerimizin bu konuda göstermiş oldukları duyarlılığa teşekkür ederiz.

Bu ödemelerin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir. Maliklerimizin büyük çoğunluğunun gösterdiği bu özeni göstermeyen maliklerimizin varlığı ise ödemelerimizde, özellikle personel ödemeleri ve sabit giderlerimizin ödenmesi konusunda sıkıntıya neden olmakta ve finansman maliyetimizin yükselmesine yol açmaktadır.

Yönetimimiz, çalışan aylıklarında gecikme olmaması, ücret ödemelerinin zamanında yapılması prensibinden hareketle, nakit tahsilatlarda gecikme olan aylarda kredi kartı tahsilatlarını vadelerinden önce yapılması zorunluluğu karşısında banka masrafı ödemek zorunda kalmaktadır.

14.01.2022 tarihli duyurumuzda paylaştığımız gibi 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde bağımsız bölüm başına aylık 50TL, 6 ay için toplamda 300TL ek avans toplanmıştır.  Bu şekilde 143,400TL ek aidat bütçesi elde etmiş bulunmaktayız.

 

PERSONEL:

Personel kadromuz; ofis personelimiz 3, bahçe personelimiz 9, teknik personelimiz 2, güvenlik personelimiz 13, hizmetli 1, traktör şoförü 1 olmak üzere toplam kadrolu personel sayımız 29’dur.

2021 yaz sezonu için bahçelere 7 geçici personel istihdam edilmiştir.

Güvenlik personelinden 2 personel emekliye ayrılmış kıdem tazminatları ödenmiştir. Yerlerine yeni personeller istihdam edilmiştir.

Bahçe personelinden bir personel rahatsızlığından dolayı işten ayrılmış kıdem tazminatı yeni dönemde ödenecektir.

Tüm personelimiz temel iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almış olup, İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği prosedürleri titizlikle takip edilmekte ve uygulanmaktadır.

 

SOSYAL ve SPORTİF AKTİVİTELER:

Pandemi nedeniyle çocuk kulübümüze eğitmen ve spor faaliyetleri için öğretmen alınmamış, sadece bir yoga eğitmeni istihdam edilmiştir.

·         Jimnastik, yoga, step, aerobik, fitness ve aletli jimnastik çalışmalarını Semra ŞEN başarı ile yönetmiştir. 

·         Önümüzdeki dönemlerde çocuklar ve gençlerin spora yönlendirilmek suretiyle bedensel ve zihinsel olarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları amacıyla spor kulübümüzle daha sıkı bir işbirliği ile ücretsiz sportif faaliyetler tüm Darkalılara yaygınlaştırılmış olacaktır. Bu konudaki duyurular spor kulübü tarafından yapılacaktır.

 

BAHÇELER – AĞAÇ VE BİTKİ ÇALIŞMALARI:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulu tarafından 1999 yılında doğal sit alanı ilan edilen Darkamızın ağaç ve bitki dokusu olabildiğince korunarak sezonluk rutin çalışmalarımız yapılmıştır;

·         Tüm bahçelerde başta güller olmak üzere budanması gereken bitkiler budanmış, periyodik ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Yine bu bitkilerin ve çiçeklerin dip çapaları, gübrelemeleri yapılıp sezona hazır hale getirilmiştir.

·         Bahçeler içindeki yürüme taşlarının bir bölümünde dolgu ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

·         Her yıl olduğu gibi bu sezon da mevsimlik çiçek dikimine özen gösterilmiş, değişik türde mevsimlik çiçekler Darkamızın muhtelif yerlerine dikilmiştir. Bu sezon, dikilen mevsimlik çiçeklerin bir kısmının kalıcı (birkaç yıllık) olmasına özen gösterilmiştir.

·         Tüm bahçelere 1 Tır   gübre atılmıştır.

·         Bahçe bakımlarında kullanılmak üzere bu dönemde de muhtelif zirai ilaç, çim tohumu ve gübresi, belirlenen ihtiyaç miktarından alınarak uygulanmış ve uygulanmasına devam edilecektir.

·         12 kamyon toprak alınmıştır.

·         Darka genelinde tüm bitkilendirme çalışmaları en üst düzeyde yapılmıştır.


 HUKUKİ İŞLEMLER:

A) Geçmiş dönemlerden gelen ve bu dönem de devam eden, ortak giderlere katkı payı olan bedelleri ödemeyen sakinlerimiz için gerekli ihtarnameler gönderilmiş, ihtarnameye olumlu karşılık alınmayan sakinlerimiz aleyhine alacaklarımız hususunda İznik İcra Müdürlüğünde gerekli icra işlemleri başlatılmış olup sürdürülmektedir.

İlgili takiplere itiraz eden sakinlerimiz hususunda ise yine İznik Mahkemelerinde İtirazın İptali davaları açılmış olmakla alacaklarımızın tahsili takip edilmektedir.

B) İlgili dönem içerisinde sakinlerimiz tarafından verilen dilekçelerin hukuki boyutları irdelenerek uyuşmazlık konusu hususların hukuki değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve ilgili konulara kanunlar çerçevesinde cevaplar ve yaptırımlar belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra Kat Mülkiyeti Kanunu ve Toplu Yapı Yönetim Planımıza aykırı uygulamalar gerçekleştiren sakinlerimiz hususunda da aykırılıkların giderilmesine yönelik davalar açılmıştır.

C) İznik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/390 esas sayılı dosyası üzerinden aleyhimize açılan davada; davacı merhum eşinin Darka Tatil Köyü bünyesinde çalıştığı iddiasında bulunmuş olup yapılan araştırmada bahsi geçen şahsın Darka’nın inşaatı sırasında inşaat firmasında çalışmış olduğu, Toplu Yapı Yönetimimiz ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Dosyanın duruşması 24.11.2022 tarihine bırakılmıştır.

D) Serdar YAMAN isimli personel ile hizmet akdinin sonlandırılması sebebiyle İznik Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan tazminat davası yerel mahkemece kısmen kabul ile neticelendirilmiş ve gecikme faizi hariç 18.242 TL olarak karara bağlanmıştır. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından dosya karar istinaf edilerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf başvurumuzu yerinde görmüş ve dosyayı yeniden yargılama yapılması için geri göndermiştir.

Dosya İznik Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2020/437 Esas sayısı ile işlemde olup duruşması 07.11.2022 tarihine bırakılmıştır.

E) Maliye Hazinesi ile görülmekte olan Müdahalenin Men`i Davasında mahkeme Hazine arazisi içerisinde olan İskele, voleybol sahası ve spor kulübünün ve sakinlerin tekne barınağı olarak kullandıkları alan hususunda Müdahalenin Men`i kararı verilmiştir.

İlgili kararın gerekçesi tarafımıza tebliğ edilmiş olmakla, tarafımızca temyiz edilen karar doğrultusunda yargılama Yargıtay safhasına taşınmıştır.

Yargıtay Hukuk Dairesinden gelen cevap kapsamında, dava konusu alanın kıyı kenar çizgisinin belirlenmesindeki çelişkilerden ötürü BOZULMASINA karar verilerek yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir.

Yeniden yapılan yargılama İznik Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2018/237 Esas sayısı ile görülmüş ve Kısmen Kabul – Kısmen Red şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Gelinen aşamada gerekçeli kararın yazılıp tarafımıza tebliğ edilmiş ve karar karşı Temyiz başvurusu yapılmıştır.

Dosyamız halen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi`nde 2022/1830 Esas Sayısı ile işlem görmektedir.

F) İznik Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2019/238 Esas numarası ile görülen davada, Darka içerisinde bulunan iskeleden suya atlayarak yaralanan davacı tazminat talebinde bulunmuştur.

Yargılama esnasında 2. kez keşif gerçekleştirilmiş ve bu konuda bilirkişi raporları tanzim edilmiştir. Söz konusu raporlara itirazlar yapılmış olup, itirazlarımız doğrultusunda ek rapor alınması amacıyla dosya bilirkişilere teslim edilmiştir. Dosyanın duruşma günü 06.10.2022 tarihidir.

G) “Önleyici Hukuk” anlayışımızın getirdiği temel sonuç itibariyle, her türlü işlemin gerçekleştirilmesinden evvel konu derinlemesine analiz edilerek ilgili kurum ve kuruluşlar ile konunun değerlendirilmesini yapılarak Darka Tatil Köyümüzün görebileceği muhtemel zararlar en aza indirilmeye çalışmaktadır.

ÇEŞİTLİ ALIMLAR:

·         1 adet elektrikli testere alınmıştır.

·         1 adet sigara izmariti toplamak için toplama makinası alınmıştır.

·         Traktörün lastikleri yenilenmiştir.

·         Kırılan aydınlatma glopları ve patlayan ampuller yenilenmiştir

·         Çöp konteynerlerinde kullanılmak üzere çöp poşeti alınmıştır.

·         Aydınlatma direklerin çürüyen ahşap kısmından 18 tane yenilenmiştir.

·         4 adet Gardena tırmık alınmıştır.

·         Bahçe çalışmalarında kullanılmak üzere sulama hortumu, fıskiye gibi muhtelif yedek parça alınmıştır.

·         Ramazan ayı içinde, Kurban bayramı ve yılbaşı öncesinde tüm personelimize gıda paketleri dağıtılarak sosyal katkı sağlanmıştır.

·         Personele yakacak yardımı yapılmıştır.

·         Personele yazlık ve kışlık olmak üzere 1 çift ayakkabı, pantolon, kazak, vs. muhtelif iş giysileri alınmıştır.

 

İLETİŞİM:

·         web sayfamızı www.darka.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

·         mail adresimiz  info@darka.org.tr  

 

SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR YAZ GEÇİRMEMİZ DİLEĞİYLE.

DARKA TATİL KÖYÜ

TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU