Güvenlik ve Acil Yardım
0 224 757 00 09
Satılık / Kiralık
Foto Galeri
Sosyal Tesisler
Darka Spor Klübü
Güncel Çalışmalar
Aktiviteler
Önemli Telefonlar

Nöbetçi Eczane / İznik

BURSA


Darka İlkeleri

Darka İlkeleri

Sevgili Darka Sakinleri,

Toplu  Yapı  Yönetim  Kurulumuz   31  Temmuz  2021  günü  yapılan  Olağan  Genel  Kurul Toplantısından bu yana görevine devam etmektedir.

Darka, kanaatimizce kurulduğu günden bu yana koruduğu ilkeleri, fiziki yapısı ve sakinleri ile ülkemizde bir eşinin olmadığı bir yerleşim ikonudur. Bunun aynı şekilde sürdürülmesi bizlerin olduğu kadar siz malik ve sakinlerimizin bu ilke ve kurallara saygılı davranmasıyla mümkün olacağı da tartışma götürmez bir gerçektir.

Bu nedenle ve bu bilinçle Yönetim Kurulu olarak,  Darka’mızı kurulduğundan bugüne kadar oluşan ve uygulanan kurallarımız çerçevesinde yeni dönemde de (2021-2023),aynı yaşam kalitesiyle yaşatmaya çalışmayı ana amacımız olarak kabul ediyoruz.

Bugüne kadar yönetimde gönüllülük esasından hareketle görev alanlardan devraldığımız bu güzide yapıyı, önümüzdeki dönemde bizden bu görevi devir alacak arkadaşlarımıza en az bugünkü gibi hattâ daha iyi bir şekilde devretmek için de Darka da yaşayan tüm Darkadaşların bize destek olmasını beklemenin hakkımız olduğunu düşünmekteyiz.

Bilindiği üzere, kuruluşundan bu yana geçen 40 yılı aşkın sürede bir çok hane el değiştirmiş, eski dostlar gitmiş yerine yeni dostlar gelmiş bulunmaktadır. Bu döngü devam ediyor ve edecek… Ancak, kuruluşundan bu güne kadar kurucularının temelini attığı ve Darka da yaşayanlarca da oluşan, oluşturulan  belli bir görgü ve kültür birikiminin getirdiği bu ortak yaşam kuralları, yıllar boyunca sürdürülmeye çalışılmakta olup bu kaliteyi devam ettirmek için de çaba gösterilmelidir. Aksi halde, Darka nın alelade yaşam sitelerinden birisi olması, değerini kaybetmesi kaçınılmazdır.

Darka Evleri Toplu Yapı Yönetimi olarak bugüne değin birlikte oluşturduğumuz bu yaşam kurallarımızı, eskiden beri burada yaşayanlara tekrar hatırlatmayı; yeni gelenlere de duyurmayı, yanlışlıkla da olsa uymayanları uyarmayı, bilgilenmelerini  ve özümsemelerini sağlamak için  paylaşmayı arzu ettik.

Bu suretle, herkesin birbirini daha iyi anlaması, kaliteli ve birlikte bir yaşamın devamı dileğiyle bu ilkelerimizi bilgilerinize sunarız.

KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN İLKELERİMİZ:

·         Darka’da estetik daima ön plandadır. Evlerimizin dış yüzeyleri serpme sıva ve beyaz kireç boyayla boyalı, kapı, pencere gibi tamamlayıcı parçalar ahşap çam, kiremitler Osmanlı tarzında döşenmiş olup bu formatı korumak ilk ilkemizdir. Buna özen gösterilir ve bunların haricinde malzeme kullanılmaz.

 ·         Evlerin içinde ya da dışında yapılacak her türlü tadilât Yönetime yazılı olarak bildirilerek Yönetimin onayı alınır. Bu şekilde onay alınması yine Darka ortak yaşam kültürünün bir parçası ve vazgeçilmezidir.

 ·         Darkamız 3.Derece Doğal Sit alanıdır. Bu nedenle Ortak alanlara, bahçelere Yönetim ve Yönetim ofisinin bilgisi ve onayı olmadan ağaç kesilemez ve dikilemez.

 İzinsiz sıra dışı uygulamalar ile Darka’nın bitkisel düzeni ile mimari yapısı ve bütünlüğüne, imar tarzına aykırı bir değişiklik yapılamaz.

 ·         Yayalarımız özellikle çocuklarımız ve yaşlıların can güvenliği açısından Darka içinde tüm motorlu araçların azami 10km kuralına uyması zorunludur.

 ·         Sahil yoluna motorlu taşıtla (otomobil, motosiklet, motorlu bisiklet vb) girilmemelidir. Son zamanlarda popüler olan Elektrikli motosikletlerin çocuklar/gençler tarafından yürüş yollarında çok hızlı bir şekilde sürüldüğü gözlemlenmiştir. Araç geçişine kapalı olan yollarda – özellikle sahilde – daha küçük yaşta çocuklar için ciddi bir tehlike oluşmaya başlamıştır. Çocuklarınızı bu konuda uyarmanızı rica ederiz.

 ·         Araçlarınız Otoparklara, çizgilere uygun bir şekilde park edilmelidir. Araçlar, Otoparklarda sürekli işgal yaratacak şekilde bırakılamaz.

 ·      Otopark sorunu yaşamamak için otoparkların bisiklet, motosiklet ve benzeri vasıtalarla işgal edilmemesine özen gösterilmelidir.

 ·         Bisikletlerin etrafa gelişi güzel bırakılmasının yayaların geçişine engel olacağı gibi yaralanmalarına da sebep olabileceği unutulmamalı, sadece bisiklet parklarına konulmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda, lütfen çocuklarınızı da uyarınız.

  ·         Uçkun mücadelesi için kullanılan ilaçların insan sağlığına da olası zararı düşünülerek bundan böyle ilaçlama Salı ve Cuma sabahları çöp kutuları, sinek oluşturabilecek su birikintileri, fosseptik çukurları vb. olacak şekilde sınırlandırılarak haftada 2 kere yapılacaktır.

  ·         Komşularımızı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik aleti vs. kullanarak gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemelidir. (Televizyonların teraslarımıza çıkarılması kesinlikle uygun değildir.)

 ·         Evlerde yapılacak yüksek sesli konuşmaların da komşularınızı rahatsız edebileceğini unutulmamalısınız.

 ·         Gürültü kirliliğine engel olmak için bir başka dikkat edilmesi gereken husus da  özellikle Pazar günleri erken saatlerde elektrik süpürgesi vb. gürültü yapan cihazları çalıştırmamaya gayret ediniz.

  ·         Ortak kullanım alanı olan çimleri bozan bakımını engelleyen halı vs. örtücüler kullanarak oturulmamalı, görüntü kirliliği ve engeller yaratılmamalıdır. Yeşilliklere çıkarılan masa ve sandalyeler gün sonunda toplanmalıdır. Çimler üzerinde bırakılan masa ve sandalyeler bahçe bakımı, çim biçme işlerini yapan bahçıvanlarımızın işlerini zorlaştırmakta emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bu sebeple kullanılmayan zamanlarda ve daha da önemli olarak Darka’da bulunmadığınız zamanlarda bu tip eşyalarınızın mutlaka ev/teras içine toplanmasını rica ederiz.

  ·      Balkon ve teraslara çamaşır ipi gerip çamaşırlarınızı asmayınız. Balkon korkuluklarına çamaşır, havlu asılmamalı, Çamaşırlar diğer komşuları rahatsız etmeyecek şekilde doğrudan görünmeyen yerlerde kurutulmalıdır.

 ·         Terlik ve ayakkabılar ile kullanılmayan eşyalar balkon ve ev girişlerimizde bırakılmamalıdır. Balkon ve teraslarımız depo/ardiye olarak kullanılmamalıdır.

 ·      Hemzemin teraslarınızda geceleyin bırakacağınız örtü veya şiltelerin köpek ve kediler tarafından kirletilebileceğini veya zarar verilebileceğini unutmayınız.

  ·      Evcil can dostlarınızdan köpeklerinizi asla tasmasız gezdirmeyiniz, insanların göle yoğun olarak girdiği kısımlarda Göle sokmayınız ve Sahil şeridimizde bulunan çim, kum alanlarda başıboş bırakmayınız. Onların fiziksel ihtiyaçları için daima yanınızda poşet bulundurunuz. Sahipsiz kedi ve köpekler çöpleri dağıtmakta olup sakinlerimiz için tehlike içermektedir. Bu sebeple başı boş dolaşan kedi ve köpekleri geçici şekilde sahiplenmeyiniz. Geçici olarak bir iki ay için sahiplenilen bu zavallıların kışı nasıl geçireceklerini de düşününüz.

 ·         Darka içinde bulunan sahipsiz kedi ve köpekleri için gelişigüzel şekilde konulan mamalar veya yemek artıkları, kirlilik dışında fare vb zararlıların çoğalmasına sebep olacağından bu gibi davranışlarda bulunmayınız, bulunanları uyarınız.

  ·         Özellikle yaz aylarında mangal yakarak komşularınızı duman altında bulunma mecburiyetinde bırakmayınız. (Mangal seven dostlarımız balkonlarına barbekü yaptırarak ya da dumansız mangal ile çözüm bulabilirler.) (Kozalak ve çıra kullanmayınız.)

  ·         Güneş Şemsiyelerinin kullanımı esnasında komşularınızın görüntü alanlarına müdahale edecek şekilde konumlandırılmamasına özen gösterilmelidir. (Reklam içeren şemsiyeler kullanmayınız.)

 ·         Sahildeki iskelemiz üzerine konulan şezlonglar iskelede kullanılmak üzere sizlerin kullanımına tahsis olunmuştur. Bunları İskeleden çıkarmayınız.

 ·         Sahile getirdiğiniz şahsi şezlong/kamp sandalyesi gibi eşyalarınızı kullandıktan sonra orada bırakmayınız.

  ·         Çevre ve İnsan sağlığı açısından büyük önemi haiz evsel atıkların sağlıklı bir şekilde toplanabilmesinin, MUTLAKA  AĞZI KAPALI  POŞETLERİN kullanılarak ilan edilen çöp toplama saatlerinde KAPAKLI YEŞİL ÇÖP KUTULARINA bırakılmasına ve buna titizlik gösterilmesine bağlı olduğunu hatırlatmak isteriz. Açık alana bırakılan çöp poşetlerinin ve pizza kutusu vb. yiyecek kutularının sokak hayvanları ve kargalar tarafından parçalanma riskinden dolayı ciddi bir çevre ve görüntü kirliliğine sebep olacağı unutulmamalıdır.

 ·         Evsel atıklarınızdan geri dönüşüme tabi plastik, cam, metal ve kağıt atıkları ayrıştırarak köy içindeki atık kutularına atmanızı rica ederiz.

 ·         İskele üzerinde ve sahil şeridinde yerlerde şişe, bardak vs bırakarak başta küçük çocuklar olmak başkalarının yaralanmasına sebep olunabileceğini unutmayınız, bunları bırakanları uyarınız.

 ·         Yeşil alanlarımız ve iskele üzerinde kabuklu kuruyemiş kabuklarını, meşrubat şişelerini, sigara izmaritlerini gelişigüzel yerlere atmayınız, çöp kutuları ve küçük izmarit saksıları bu amaçla konulmuştur, çöpleri buralara atınız, çocuklarınızı da bu konuda uyarınız.

 ·         Dahili Kanalizasyon sistemine zarar vermemek için tuvalet kağıdı, bez, pet vs. şeyler giderlere atılmaz.

 Toplu Yapı Yönetim Planı doğrultusunda sevk ve idare edilen Darkamızın, bütünlüğünün korunması amacıyla belirlenmiş ve artık teamül haline gelmiş bu kurallara uyulmasının zorunlu olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

 

Sevgili Darka Sakinleri,

Çevrede görmüş olduğunuz aksaklıkları ve çözüm önerilerinizi bölgeniz temsilcisine ve Yönetim ofisine bildiriniz.

Kurallarımıza uymada gösterdiğiniz ve göstereceğiniz uyum için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Darka Toplu Yapı Yönetimi  adına

M. Tayfur Ekin (Yönetici/YK Başkan)