Güvenlik ve Acil Yardım
0 224 757 00 09
Satılık / Kiralık
Foto Galeri
Sosyal Tesisler
Darka Spor Klübü
Güncel Çalışmalar
Aktiviteler
Önemli Telefonlar

Nöbetçi Eczane / İznik

BURSA


EK AİDAT AVANS

 

                              D U Y U R U                                      27.01.2022

 

Sevgili Darkalılar,

 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, Darka Toplu Yapı Kat Malikleri kurulunca 31.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurulda onaylanan işletme projemizin (bütçe) %80 oranındaki bölümü işçilik ücretleri, işçilerin sosyal güvenlik primleri ile bunların vergilerinden oluşmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik  zorluklar ve beklentilerimizin çok üstünde olağanüstü fiyat artışları yanında asgari ücrete 2022 yılı için uygulanacak tutarın %56 oranında yapılan bir artışla belirlenmiş olmasının yanısıra çalışanlarımıza 2022 yılında ödenecek ücretlerin bu olağandışı döneme uygun, hakkaniyetli bir ölçek dahilinde belirlenmesi gerektiği de göz önüne alındığında, Kat Malikleri Genel Kurulunda belirlenen bütçemizin açık vermesi, dolayısıyla çalışanlarımıza yapılacak ücret ödemelerinin aksaması ve hatta ödenememesi gibi umulmayan bu durumu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bütçenin kalan altı aylık kısmındaki %20 civarındaki işçilik dışı tutarların oluşacak bu farkı karşılaması mümkün görünmemektedir.

İçinden geçtiğimiz dönem, bizler için zor olduğu kadar, özverili çalışmalarıyla bizlerin yaşantısını kolaylaştıran, yardımcı ve destek olan çalışanlarımız için de zor bir dönem olup, emeklerinin karşılığı olan ücretlerinin aksamamasının, onların ve ailelerinin yaşantısı için de önem arzettiği hususunda hemfikir olduğumuza inanmaktayız.

Bu nedenle, siz maliklerden Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planımızın 18. ve 20 ci maddelerine uygun olarak, seyyanen bir ek avans talep etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır. Bu maddeler hükümlerine göre, “bağımsız bölüm malikleri ortak giderlerin paylaşımında Daimi ve geçici personel ücretleri, personelin SSK prim, vergi ve sosyal yardım ödemeleri, personelin kıdem tazminatı fonu ile güvenlik personelinin giderlerine, eşit olarak  katılırlar” denilmektedir.

 

Yine bilindiği üzere sizlerden toplanan aidatların Kat Mülkiyeti Kanununa göre avans niteliğinde oluşu ve içinde bulunduğumuz öngörülemeyen durumu da göz önüne alarak, şu anda ödemekte olduğunuz aidatlarınıza ilâveten, çok büyük bölümü işçilik giderlerimize katkı olacak şekilde, Ocak 2022 dahil önümüzdeki altı aylık dönem için yani Temmuz ayında yapılacak Kat Malikleri Olağan Mali Kuruluna kadar, bağımsız bölüm başına seyyanen aylık 50,-TL bu altı ay için ise toplamda 300,-TL avans toplanması kararını almış bulunmaktayız.

Söz konusu avanslar, dönem sonunda yapılacak gelir-gider hesaplamalarında, Yönetim Planımızın yukarıda belirtilen maddelerine uygun olarak, muhasebeleştirilmek suretiyle her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı borç/alacak şeklinde gösterilecektir.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde apartman ve site aidatlarına %50 leri aşan zamların yapıldığı günlük haberlerde yer almaktadır. Halbuki, talep edilen bu aylık 50,-TL/ay tutarındaki makul ek avans, sizleri de fazla sıkıntıya sokmayacak ve fakat personelimize biraz nefes aldırabilecektir. Böyle olağandışı bir ek avans talebimizin anlayışla karşılanacağına inanmaktayız.

Söz konusu ek avansı, def’aten ödeyebileceğiniz gibi aylık olarak belirlenmiş aidatlarınıza ekleyerek de ödeyebilirsiniz.

Darka’yı seven ve benimseyen tüm Darka maliklerinin bu konuda duyarlı davranacağından emin olarak, bilgilerinize sunarız.

 Saygı ve sevgilerimizle,

 

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI SİTESİ

 

Yönetim Kurulu adına Başkan:

 

Av. M. Tayfur EKİN